17 januari 2013 – Met deze executies gaat het regime in Teheran opnieuw in tegen de wereldwijde trend naar afschaffing van de doodstraf.
Volgens berichten in de Iraanse staatsmedia zijn in de ochtend van 16 januari vier gevangenen in verschillende Iraanse gevangenissen opgehangen. Twee van de veroordeelden stierven in de Gohardasht gevangenis in de stad Karaj, ten westen van Teheran. Volgens mensenrechtenactivisten was daar ook Kianoosh Naderi bij, die in 1991 geboren is. Hij was dus minderjarig toen hij het delict pleegde waarvan hij beschuldigd werd.

In de stad Sabzevar werd weer een gevangene in het openbaar geëxecuteerd (foto).
Met deze executies gaat het regime in Teheran opnieuw in tegen de wereldwijde trend naar afschaffing van de doodstraf.
Onlangs, op 20 december 2012, hebben 111 landen voor een nieuwe VN-resolutie gestemd, waarin wordt opgeroepen tot een wereldwijd moratorium op de doodstraf – twee meer dan twee jaar geleden. Het was al de vierde soortgelijke resolutie sinds 2007.