25 januari 2013 – SMV eist opschorting van de uitspraak van het Hof en tevens het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek over verklaringen met betrekking tot marteling en mishandeling in de gevangenis met als doel het afdwingen van valse bekentenissen.
De Iraanse rechterlijke macht moet de doodvonnissen van vijf Ahvazi Arabische activisten opschorten, een onafhankelijk onderzoek verrichten naar de rechtsgang van de zaak, en naar de beweringen van de verdachten over foltering tijdens het onderzoek. De vijf mannen zijn naar verluidt actief binnen of oprichters van het Alhavar (Dialoog) Instituut voor Cultuur en Wetenschap en zijn aangeklaagd wegens “vijandschap tegen God.”

“Mohammad Ali Amouri (visserij-ingenieur en leraar), Hadi Rashedi (doctorandus in de chemie en scheikundeleraar aan een middelbare school), Hasjem Shabani (leraar Arabische Literatuur aan een middelbare school en student politieke wetenschappen aan de Universiteit van Ahvaz), Jabber Alboshokeh (computer medewerker en dienstplichtige), en Mokhtar Alboshokeh (werkzaam in een steengroeve), oprichters en actieve leden van Alhavar, zijn door afdeling 32 van de Hoge Raad, voorgezeten door rechter Reza Farajallahi, beschuldigd van vijandschap tegen God, het leiden van gewapende operaties en handelen tegen de nationale veiligheid, en veroordeeld tot executie door een vuurpeloton. Zij hebben bij tal van rechtszittingen nadrukkelijk gezegd dat ze maandenlang gemarteld zijn om valse bekentenissen af te dwingen over deelname aan gewapende operaties om de Islamitische Republiek Iran omver te werpen .” Dit zei de in Londen gevestigde organisatie Justice for Iran, welke zich richt op op het documenteren van mensenrechtenschendingen.

Door de ernstige beschuldiging van “vijandschap tegen God” worden deze vijf gevangenen geconfronteerd met de doodstraf en ze hadden niet het voorrecht van een eerlijke procesvoering, waaronder toegang tot een advocaat. Tijdens de bevestigingsprocedure van hun doodvonnissen werden de verklaringen van verdachten over hun arrestatieprocedure en het misbruik en de marteling in de gevangenis niet onafhankelijk onderzocht door justitie. Zanyar en Loghman Moradi, twee Koerdische gevangenen die ook ter dood zijn veroordeeld, hebben in hun brieven vaak gezegd dat ze tijdens hun verhoor en onderzoek gefolterd zijn, en ook tegen hen werden doodvonnissen afgegeven, terwijl er nimmer een onafhankelijk onderzoek is geweest over procedure die geleid heeft tot hun bekentenis voor de vermeende misdaden.

“Alhavar betekent dialoog, en de naam is geïnspireerd op het beleid van de regering Khatami inzake het bevorderen van de dialoog tussen beschavingen. De organisatie staat geregistreerd bij de Nationale Jeugd Organisatie die zich bezighield met conferenties, lezingen over Arabische poëzie, en scholing en kunstopleidingen voor jonge Arabieren in de stad Ramshir (Khalaf Abad). Wegens het grote aantal middelbare school docenten van het Ministerie voor Opleiding en Ontwikkeling die lid waren van Alhavar, werden alle poëzieavonden en festiviteiten gehouden in het centrum van dat ministerie.
De activiteiten van de organisatie werden illegaal verklaard na wijdverspreide protesten tegen de discriminatie van Arabieren in mei 2005, en wegens het security alert in Khuzestan. Bijna twintig actieve leden van de organisatie werden in februari 2010 gearresteerd en werden in een geheim detentiecentrum van het Ministerie van Inlichtingen in Ahvaz gevangen gezet, waarbij ze werden onderworpen aan ernstige fysieke en psychologische martelingen om gewapende operaties te bekennen,” aldus Justice for Iran over de organisatorische activiteiten waarbij de Arabische activisten betrokken waren.

Justice for Iran sprak met een van de gearresteerde leden van de organisatie over wat er met hem was gebeurd tijdens zijn detentie. “Ze sloegen me met een kabel. Natuurlijk was ik geblinddoekt, maar ik denk dat het een kabel was. Ik hoorde het geschreeuw van de anderen, als ik naar het toilet ging of door de gang liep. Ik kon hun stem herkennen, ik hoorde Hadi Rashedi schreeuwen. Stel je voor, hoe lang zou Hadi Rashedi, met dat frêle lichaam en zijn reumatische hartaandoening, het volhouden bij zo’n marteling? Zij behandelden de mensen zoals geen enkel dier wordt behandeld. De geestelijke marteling begon al meteen na de arrestatie. Ze vroegen me om te bekennen dat Alhavar – de agenten van de veiligheidsdienst noemden ons ‘Havarioon’ [discipelen, denigrerende term voor Judas]- in contact stond met politieke groeperingen buiten Iran. Ze vroegen me te bekennen dat we buitenlandse hulp, geld en wapens van buitenaf kregen, dat we het regime omver wilden werpen, en dat we spionnen voor het buitenland waren. En dat terwijl onze organisatie met geen enkele politieke partij en organisatie samenwerkt, zelfs niet met Iraanse politieke partijen.”

Justice for Iran meldt dat een familielid van een van de dood veroordeelde gevangenen, die om veiligheidsredenen anoniem wil blijven, vertelde: “We bezochten de rechter die met de zaak belast was. Die zei: Als het aan mij lag, zou ik ze direct allemaal vrijpleiten, maar ik ben niet degene die uitspraak doet, dat is Inlichtingen [het ministerie].” De uitspraak van 7 november 2012 door afdeling 32 van de Hoge Raad werd als voortijdig beschouwd, maar binnen twee maanden bevestigd. Normaal gesproken duren herzieningen door de Hoge Raad lang, in sommige gevallen zelfs een aantal jaar. Zware straffen voor vier andere leden van Alhavar werden eveneens volledig bevestigd door rechter Farajollahi, hoofd van de afdeling 32, en de rechters Ghaem Maghami en Lotfi, adviseurs. Rahman Asakereh, een afgestudeerde in de chemie die op het moment van arrestatie directeur was van een middelbare school in Ramshir (Khalaf Abad), werd veroordeeld tot 20 jaar ballingschap in de gevangenis van de provincie Khorasan. Rechter Reza Farajollahi, een hooggeplaatste rechter van afdeling 32 van de Hoge Raad, heeft een aantal andere doodvonnissen voor politieke gevangenen bevestigd, waaronder Saeed Malekpour en Vahid Asghari, internetactivisten die momenteel in de dodencel zitten in de Evin gevangenis in Teheran.