25 januari 2013 – Europarlementariër vraagt de Europese Unie om zich effectief in te zetten voor de mensenrechten van de Iraanse ballingen in Irak.
De Italiaanse Europarlementariër Oreste Rossi heeft in de plenaire vergadering van het Europees Parlement op 17 januari gewezen op de humanitaire crisis in Camp Liberty bij Bagdad, waar meer dan 3.000 Iraanse asielzoekers worden vastgehouden. Hij deed een beroep op de EU-gevolmachtigde buitenlands beleid, Catherine Ashton, om ervoor te pleiten dat Camp Liberty officieel erkend wordt als vluchtelingenkamp van de VN vluchtelingenorganisatie en dat er een eind gemaakt wordt aan het schenden van de mensenrechten van de Iraanse ballingen die daar wonen. De VN moet ervoor zorgen dat de humanitaire regels er worden nageleefd.

Oreste Rossi wees het Europees Parlement erop dat de asielzoekers in Camp Liberty zonder enige wettelijke basis als in een gevangenis worden vastgehouden en dat Irak, in strijd met het recht op privébezit, van plan is om de privé-eigendommen van de Iraanse ballingen in beslag te nemen. Hij riep de EU op om zich effectief in te zetten voor de mensenrechten van asielzoekers.

Intussen wordt de humanitaire crisis in Camp Liberty steeds erger. Het Irakese leger, dat de controle voert over het kamp, probeert de Iraanse vluchtelingen uit te putten door het schenden van hun mensenrechten. Een van de middelen om de vluchtelingen te intimideren is het steeds maar uitstellen door de Irakese kampleiding van het legen van de tanks met afvalwater. Het kamp is niet aangesloten op het riool. Afvalwater wordt opgevangen in tanks en moet regelmatig worden afgevoerd. Door het vertragen daarvan en doordat de tanks overvol zijn, sijpelt er steeds meer afvalwater uit de gammele tanks naar het woongedeelte van de vluchtelingen. Daardoor bestaat er acuut gevaar voor epidemieën.

De Iraanse ballingen doen er alles aan om de humanitaire situatie in Camp Liberty op eigen initiatief te verbeteren. Met de weinige middelen waarover zij beschikken hebben zij een groot aantal reparaties uitgevoerd. Dit inspannende werk wordt door de kampleiding door willekeurige verboden en represailles steeds opnieuw gehinderd.
Actuele foto’s – mensonwaardige situatie in Camp Liberty: