28 januari 2013 – De ITF heeft vandaag de zaak van drie ontslagen buschauffeurs van vakbond Vahed rechtstreeks aangekaart bij de Iraanse regering.

Na door vicevoorzitter Ebrahim Madadi van de met de ITF verbonden vakbond Vehad op de hoogte gesteld te zijn van hun ontslag, heeft David Cockroft, algemeen secretaris van de ITF, in brieven aan de Iraanse president en minister van Arbeid een oproep gedaan de mannen hun baan terug te geven.
De drie chauffeurs zijn Hasan Saiedi, Naser Mohramzadeh en Vahid Feraydouni. Ze zijn alle drie vakbondslid en zijn ontslagen na actie te hebben gevoerd voor hogere lonen. Hun ontslag houdt rechtstreeks verband met hun vakbondsactiviteiten.

David Cockroft heeft vicevoorzitter Ebrahim Madadi van vakbond Vahed beloofd dat de ITF ‘het bestuur van vakbond Vahed, de eerste met de ITF geaffilieerde vakorganisatie in Iran, zal blijven steunen bij het opkomen voor uw leden’.

Verder bevestigde hij het besluit van de bestuursraad van de vakbond om Mansour Osanloo te ontslaan.