28 januari 2013 – Door Farnaz Fassihi,  Associated Press – Een voor verkrachting veroordeelde man heeft deze maand in Sabzevar in het openbaar zweepslagen toegediend gekregen, wat volgens mensenrechtengroepen deel uitmaakt van een campagne om de huidige onrust in te dammen.

Iran is kortgeleden, nu de economie verslechtert en de presidentsverkiezingen naderen, een agressieve campagne met acties tegen media en openbare straffen begonnen.

Veiligheidsagenten hebben op zondag een inval gedaan in de kantoren van vijf liberaal getinte nieuwsbladen en daarbij 12 journalisten gearresteerd, aldus Iraanse media. Op maandag werden nog eens drie journalisten opgepakt en kregen verscheidene andere journalisten een telefoontje waarin hun werd verteld dat ze twee dagen later dienden te verschijnen voor het Revolutionaire Hof, dat zich bezighoudt met politieke zaken, zo hebben Iraanse journalisten en mensenrechtengroepen gemeld.

Verder hebben veiligheidsagenten op maandag vier jonge geestelijken gearresteerd in hun woning in Shiraz, aldus Iraanse mensenrechtengroepen. De gearresteerden waren leerlingen van de hervormingsgezinde grootayatollah Ali Mohamad Dastgheib, een aanhanger van de Groene Beweging.

De arrestaties vonden plaats na een week van executies en bestraffingen van kleine criminelen, die ongebruikelijk zijn omdat ze in het openbaar werden uitgevoerd. De Iraanse regering lijkt hiermee te reageren op een landelijke stijging van de misdaad, die, zo vreest het regime, zou kunnen leiden tot onrust, en intimideert journalisten en tegenstanders bij de nadering van de verkiezingen in juni.

De Iraanse economie heeft te lijden van de westerse sancties naar aanleiding van het Iraanse atoomprogramma en wat activisten slecht bestuur noemen.

Een van de tekenen dat het niet goed gaat met Iran is dat de waarde van de munt, de rial, op maandag is gedaald naar 37.000 per dollar. Een week eerder was 1 dollar nog 32.000 rial waard. De munt is in het voorbije half jaar minstens de helft minder waard geworden. Iraanse media hebben bericht dat de prijs van kip en rijst in de voorbije week eveneens is gestegen.

Te midden van onvrede onder arbeiders vanwege het niet-betalen van salarissen en ontslagen heeft de Vrije Arbeidersvakbond van Iran maandag een door 30.000 arbeiders ondertekende verzoekschrift ingediend bij het kantoor van de gouverneur van Teheran om toestemming te krijgen voor een vreedzame protestdemonstratie in februari bij het ministerie van Arbeid, aldus de oppositiewebsite Jares.

Een hoge commandant van het Revolutionaire Gardekorps, brigadegeneraal Naser Shabani, waarschuwde eind december dat economische onrust in de provincies en plattelandsgebieden de grootste bedreiging van de veiligheid in het land vormt.

‘Wij denken dat economische nood, met name onder de armen, een belangrijke factor is voor de volgende opstand, en dat die waarschijnlijk zal beginnen buiten Teheran, maar we zijn er volledig op voorbereid om die de kop in te drukken,’ zei generaal Shabani in een interview in de krant Ghanoon.

In de afgelopen weken zijn meerdere mensen in het openbaar terechtgesteld, onder wie twee werkloze mannen uit arme families van 20 en 23 jaar oud die in het zogeheten ‘Artiestenpark’ in Teheran zijn opgehangen na veroordeeld te zijn wegens het toebrengen van messteken aan een man en het stelen van 35 dollar van hem, zo hebben mensenrechtengroepen verklaard. Verder is een wegens verkrachting veroordeelde man opgehangen bij het grootste sportcomplex in Sabzevar in het noorden van Iran, en zijn bij een 29-jarige man die was veroordeeld wegens het leiden van een inbrekersbende in Shiraz vier vingers afgehakt.

In Iran zijn in 2012 bijna 500 mensen terechtgesteld, aldus de Verenigde Naties, maar de meeste executies werden voltrokken in gevangenissen, niet in het openbaar.

Iraanse mensenrechtengroepen zeggen dat openbare executies in Iran weliswaar af en toe voorkomen, maar dat de stijging ervan na overhaaste gerechtelijke veroordelingen zonder mogelijkheden om hiertegen in beroep te gaan onrustbarend is.

De vijf nieuwsbladen waar zondag een inval plaatsvond publiceren regelmatig diepgaande analyses over de verborgen machtsstrijd in Iran en de verslechterende economie.

Een van de gearresteerde journalisten was Milad Fadaye-Asl, de politiek redacteur van het Iraanse arbeidsnieuwsbureau, dat vaak bericht over stakingen van arbeiders, de uitgestelde betaling van salaris van overheidspersoneel en arbeiders in de privésector en de gevolgen van de sancties voor de industrie.

Twee invloedrijke en conservatieve nieuwswebsites, Tabnak en Baztab, die zich vaak kritisch uitlaten over president Ahmadinejad, zijn maandag van het internet gehaald, wat erop duidt dat de antimediacampagne is gericht tegen elk orgaan dat vraagtekens zet bij de verklaringen van het regime met betrekking tot politieke en economische kwesties.