15 januari 2013 – Nobelprijswinnaar pleit voor Iraanse asielzoekers in Camp Liberty
Een beroep op de VN-secretaris-generaal: Stop intimidatie van zieken! Geef Iraanse vluchtelingen vrije toegang tot medische zorg!
Professor Richard Robert Professor Richard Roberts (foto), die in 1993 de Nobelprijs voor Geneeskunde werd toegekend is in beroep gegaan in een brief aan VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon, om een einde te maken aan de onderdrukking door het Iraakse leger tegen de zieken en mensen met een handicap in Camp Liberty.

In dit kamp, in de buurt van Bagdad, worden meer dan 3.000 Iraanse asielzoekers vastgehouden. Het Iraakse leger, dat het kamp bestuurt, probeert de Iraanse vluchtelingen te onderdrukken door schendingen van de mensenrechten. De medische hulp voor gehandicapten vormt een bewuste represaille tegen de Iraanse ballingen.

Professor Richard Roberts, een van de meest bekende Britse wetenschappers op het gebied van de biochemie en de moleculaire biologie, wees er in zijn beroep op dat de Iraanse asielzoekers in Camp Liberty volgens internationaal recht recht hebben op bescherming en humanitaire bijstand.

In de brief staat onder andere:

“Ik ben geschokt door de druk en de medische blokkade die wordt uitgeoefend door de Iraakse regering tegen Iraanse vluchtelingen. Ik vraag u om de Iraakse regering met de krachtigste bewoordingen te bellen om de illegale en onmenselijke beperkingen op de medische verzorging van de bewoners van Camp Liberty te stoppen en dat ze, net als alle andere burgers in Irak, gratis toegang tot medische zorg te geven als dat nodig is.

His Excellency Ban Ki-moon
United Nations Secretary-General

Geachte Mr. Secretary-General:
Als een van de Nobelprijswinnaars voor Fysiologie of Geneeskunde van 1993 schrijf ik deze brief om mijn diepste bezorgdheid uit te drukken over de situatie van de Iraanse ballingen in Camp Liberty, Irak. Ik volg de situatie van deze Iraanse vluchtelingen al langere tijd, alsmede de onbarmhartige manier waarop de Iraakse regering hen onderdrukt.

U weet waarschijnlijk dat een bewoner van Liberty, de heer Behrooz Rahimian, een hartstilstand kreeg en op 23 december 2012 overleed, een maand nadat agenten van de regering en de inlichtingendienst van het leger verhinderden dat hij in het ziekenhuis in Bagdad werd opgenomen. Behrooz Rahimian kreeg op 25 november 2012 hevige pijn op de borst en werd als spoedgeval naar een ziekenhuis in Bagdad gebracht, waar de artsen hem op de hartbewaking wilden opnemen.

De agenten kwamen echter tussenbeide en oefenden druk uit op de artsen om hen te dwingen van een opname af te zien. Behrooz Rahimian is al de tweede in Camp Liberty die het leven verloor ten gevolge van de strenge condities en beperkingen, gecombineerd met het niet verlenen van adequate medische zorg. Vóór hem werd ingenieur Bardia Mostofian getroffen door een hartaanval en stierf op 20 maart 2012, enkele uren na zijn aankomst in Liberty. Hij was bij de het derde konvooi bewoners van Ashraf die, onder druk van de Iraakse regering en op aandringen van de heer Martin Kobler, een dag voor het Iraanse Nieuwjaar verplicht ontruimd werden en naar Liberty overgeplaatst. Iraakse artsen verklaarden dat zijn dood veroorzaakt was door gebrek aan slaap en extreme stress en vermoeidheid. Hij was 48 uur achter elkaar bezig geweest met inpakken en door inspecties voor de verhuizing van Ashraf naar Liberty.

Het rapport van de VN-werkgroep inzake willekeurige detentie van 27-31 augustus 2012, en de UNHCR verklaring van 13 december 2012, benadrukken dat de bewoners van Camp Liberty de rechten hebben van asielzoekers onder internationale bescherming. Door uitdrukking te geven aan mijn steun voor de rechten van deze Iraanse vluchtelingen en aan mijn afschuw over de opgelegde druk en de medische belemmeringen door de Iraakse regering, verzoek ik u om  in strikte bewoordingen een beroep te doen op de Iraakse regering om een eind te maken aan de illegale en onmenselijke medische blokkade van de bewoners van Liberty en hen, net als alle Iraakse burgers, vrije toegang te verlenen tot medische zorg.

Met vriendelijke groet,

Sir Richard Roberts Ph.D., F.R.S.
1993 Nobel Laureate in Physiology or Medicine
Chief Scientific Officer, New England Biolabs