19 februari 2013 – Mensenrechtenactivisten, parlementariërs en Iraanse ballingen herdenken de slachtoffers van de aanval op de Iraanse asielzoekers in Irak.
Voor het Europese hoofdkwartier van de VN in Genève protesteren mensenrechtenactivisten en Iraanse ballingen d.m.v. wakes tegen de terroristische aanval op de Iraanse asielzoekers in Camp Liberty in Irak. De aanval op het vluchtelingenkamp heeft zeven doden en meer dan 100 gewonden geëist.

Aan de wakes werd onder meer deelgenomen door:
• Eric Sottas, mensenrechtenactivist en voormalig secretaris-generaal van de Wereldorganisatie tegen foltering OMCT
• Remy Pagani, burgemeester van Genève
• Marc Falquet, lid van het Europees Parlement, afkomstig uit Genève
• Nils de Dardel, voormalig lid van het Europees Parlement en voorzitter van de Zwitserse commissie ter bescherming van de Iraanse ballingen in Kamp Ashraf

Al meer dan 650 dagen worden in Genève regelmatig wakes gehouden waarmee men een oproep doet aan de Verenigde Naties om effectieve maatregelen te nemen voor de bescherming van de Iraanse asielzoekers in Irak.