18 februari 2013 – Committee of Human Rights Reporters – Blogger en politiek activist Mohammad Reza Pourshajari is na een hartaanval gehad op 17 februari overgebracht naar de ziekenafdeling van de Karaj Central-gevangenis.

Volgens bronnen van het CHRR hebben drie artsen van de gevangenisafdeling, namelijk Amjadi, Nejadbahram en Gholizadeh, verzocht om deze politieke gevangene over te plaatsen naar een medische faciliteit buiten de gevangenis. Ze vertelden dat de gedetineerde leed aan adervernauwingen, die hartstilstand en plotselinge dood tot gevolg konden hebben.

Het hoofd van de Karaj Central-gevangenis heeft de kwestie schriftelijk aangekaart bij de openbare aanklager en de gevangenisrechter, maar tot dusver is daar niet op gereageerd. Het CHRR heeft eerder interne documenten van de Karaj Central-gevangenis vrijgegeven waaruit blijkt dat de gerechtelijk macht het medisch verlof van Pourshajari tegenwerkt.
Mohammad Reza Pourshajari, politiek gevangene en blogger onder het pseudoniem Siamak Mehr, zit achter tralies in Blok 7 van de Karaj Central-gevangenis en is al 11 keer voor de rechter geweest. Hij heeft 7 maanden eenzame opsluiting verdragen tijdens zijn “tijdelijke bewaring” en werd onderworpen aan meedogenloze psychische en lichamelijke martelingen. Hij werd met stroomstootknuppels toegetakeld en gefolterd met gesimuleerde executies, wat tot een zelfmoordpoging leidde; hij sneed zijn polsen door met zijn brillenglazen, en draagt daar de littekens van.

Mohammad Reza Pourshajari heeft het CHRR vanuit de gevangenis een brief geschreven met het verzoek aan wetgevers en advocaten om uit zijn naam een rechtszaak aan te spannen bij een internationaal gerechtshof tegen de regering en de gerechtelijke macht van de Islamitische Republiek Iran inzake zijn gevangenisstraf en de martelingen.
Deze brief wordt hier samen met een ander ongepubliceerd document afgedrukt.
Ik dien een klacht in!

Ik, Mohammad Reza Pourshajari, ook bekend als Siyamak Mehr, blogger voor het blog “Gozareshe Khake Iran,” verzoek hierbij eerbare wetgevers en advocaten om mijn diepe dankbaarheid te aanvaarden indien zij zich willen inspannen om mij te vertegenwoordigen voor de rechtbank. Ik verleen hen bij dezen volmacht om namens mij een aanklacht in te dienen tegen de Islamitische Republiek Iran en de gerechtelijke macht van dit regime bij een daartoe bevoegde rechtbank in de Verenigde Staten, om reden van mijn onwettige arrestatie en ernstige martelingen, mijn veroordeling tot 4 jaar gevangenisstraf op ongefundeerde en belachelijke aanklachten zoals “propaganda tegen het regime,” en “belediging” van een absurd concept, de “Opperste Leider.”

De rechtszaak dient om het vonnis van de Islamitische rechtbanken te veroordelen en van Iraanse ambtenaren schadeloosstelling te eisen voor het mij aangedane psychische en emotionele leed en de lichamelijke complicaties, en geleden verliezen tijdens mijn gevangenisstraf. In de hoop dat deze rechtsvordering het tirannieke Iranese regime zal veroordelen, en ook andere door de rechtbanken van het tirannieke Islamitische regime veroordeelde gevangenen en slachtoffers van misdaden door de geestelijkheid, de moed zal geven om zich te laten horen door op hun beurt klachten in te dienen bij de rechtbanken van de Verenigde Staten van Amerika, en daarmee zoveel lawaai te maken dat het in de hele wereld te horen is.  Karaj Central-gevangenis (penitentiaire inrichting)18 februari 2013