1 maart 2013 – Gewelddadige onderdrukking van de oppositie, arrestaties en executies zonder eerlijk proces, discriminatie van vrouwen en etnische en religieuze minderheden. De Europese Unie heeft 27 februari aan de Verenigde Naties gevraagd om de druk op Iran te verhogen om verdere verslechtering van de mensenrechtensituatie in het land tegen te gaan.

In het kader van de huidige zitting van de VN-Mensenrechtenraad in Genève (foto) verklaarde de minister van Buitenlandse Zaken van Ierland, Eamon Gilmore, namens de landen van de EU dat in Iran ernstige schendingen van de mensenrechten nog steeds aan de orde van de dag zijn.
De gewelddadige onderdrukking van de oppositie, de arrestaties en executies zonder eerlijk proces en de discriminatie van vrouwen en etnische en religieuze minderheden kunnen  niet zwijgend worden getolereerd.

De EU drong er bij de Mensenrechtenraad op aan om het mandaat van de speciale VN-vertegenwoordiger voor de mensenrechten in Iran uit te breiden.