SMV verzoekt de internationale gemeenschap onmiddellijk tussenbeide te komen!

24 februari: er wordt gemeld dat geheime executies in de Vakilabad gevangenis hervat zijn na enkele maanden van rust, die te danken waren aan de vele internationale reacties. De executies namen in oktober 2012 een aanvang en werden op woens- en zondagen uitgevoerd. Soms waren deze twee dagen onvoldoende en werd er nog een derde dag gebruikt. Per keer werden er ten minste tien gevangenen opgehangen; bij twee gelegenheden in november en december werden er respectievelijk vijfendertig en vijftig gevangenen geëxecuteerd.

De executies vinden plaats onder complete geheimhouding, en de telefoonlijnen van de gevangenis worden enkele uren voordat de executies plaatsvinden, ontmanteld. Noch de gevangenen noch hun families en advocaten (als zij die hebben) werden vooraf geïnformeerd over de executies.

Tientallen gevangenen, onder wie mogelijk minderjarigen, geëxecuteerd op 10 en 13 februari

Betrouwbare rapporten vanuit de Vakilabad gevangenis verklaren dat de massa-executies nog steeds plaatsvinden. SMV ontving inmiddels meer details over de massa-executies die uitgevoerd zijn op zondag 10 februari en woensdag 13 februari. Volgens deze verslagen werden ten minste tien gevangenen geëxecuteerd op 10 februari, terwijl het aantal gevangenen die op woensdag 13 februari geëxecuteerd werden, nog hoger lag. De meeste slachtoffers waren veroordeeld wegens drugsdelicten. Toch was er waarschijnlijk ook een minderjarige onder hen, een jongen van net 18, die veroordeeld was wegens moord. Naar verluidt was dit een jongen die tijdens zijn daad in een psychose zat en derhalve niet toerekeningsvatbaar was.

Onder de slachtoffers bevinden zich eveneens Veel Afghaanse burgers

SMV ontving onlangs ook rapporten over een groot aantal Afghaanse, in de Vakilabad gevangenis geëxecuteerde gevangenen. Hun lichamen werden niet overgebracht naar Afghanistan en zijn, met de lijken van andere gedode gevangenen, begraven op een sectie van de Mashhadbegraafplaats (Behesht-e-Reza). Dit gedeelte van de begraafplaats wordt gecontroleerd door camera’s en Iraanse veiligheidsdiensten voeren er patrouilles uit.
Een recent rapport maakt wederom melding van executies op Afghanen in Vakilabad. Vijf lichamen van Afghaanse gevangenen, die werden geëxecuteerd in Iran, werden in het Kalafgandistrict van Tachar in Afghanistan begraven op 23 februari. Familieleden geven aan dat minstens 80 mensen uit dit district in Iran vermoord zijn, de laatste zes maanden. 50 van de 80 lijken zijn teruggekeerd in Afghanistan; de resterende schijnen in koelcellen in Iran bewaard te worden.

De Verenigde Naties moeten ingrijpen

SMV heeft, op basis van voornoemde, nieuwe informatie over de massa-executies in Vakilabad, een dringende oproep aan de Verenigde Naties (VN) gedaan een onderzoekscommissie naar Iran te sturen.

Zijn overvolle gevangenissen misschien een grond voor Iraanse autoriteiten motivatie deze massa-executies te plegen?

Volgens onbevestigde rapporten kunnen er zo’n 3000 ter dood veroordeelde gevangenen in Vakilabad gevaar lopen geëxecuteerd te worden de komende maanden. SMV is ervan overtuigd dat er ook geheime executies plaatsvinden in andere Iraanse gevangenissen.  In haar jaarverslag van 2011 meldt SMV geheime executies in vijftien verschillende Iraanse gevangenen.

Een van de oorzaken voor de geheime massa-executies in Vakilabad en andere Iraanse gevangenissen is dat de gevangenissen overvol zijn. Volgens officiële Iraanse rapporten zitten er 600.000 gevangenen in Iraanse gevangenissen. Bronnen binnen de SMV schatten dat er alleen al in Vakilabad 20.000 gevangenen zitten. En men moet weten dat de gevangenis maar ruimte heeft voor 4.000 gevangenen! Volgens ooggetuigen slapen gevangenen op trappen en in wandelgangen. Die situatie lijkt op die in verschillende andere Iraanse gevangenissen waardoor de suggestie gewekt wordt dat de Iraanse autoriteiten executies als een oplossing zien voor de overbevolkte gevangenissen.

Mensenrechtenorganisaties publiceerden voor het eerst in 2010 over geheime executies in de Vakilabad gevangenis. Volgens schattingen zijn er minstens 500 gevangenen geëxecuteerd in 2010 en 2011. De namen van meer dan 100 geëxecuteerde gevangenen werden gepubliceerd in 2011. Door internationale aandacht werden de executies eind 2011 tijdelijk stopgezet. Maar nu zijn er weer, volgens conservatieve.