GENEVA 28-02-2013 – (Reuters) – Iran voert steeds meer executies uit van gevangenen, waaronder minderjarigen, evenals arrestaties van dissidenten die vaak worden gemarteld in de gevangenis, soms tot de dood, rapporteerde de Verenigde Naties donderdag.

In twee berichten uit Geneve spraken V.N. secretaris-generaal Ban Ki-moon en de V.N. Special Investigator inzake mensenrechten in Iran, Ahmed Shaheed, hun bezorgdheid uit over de klaarblijkelijke toename in frequentie en ernst van mensenrechtenschendingen in Iran.

“De secretaris-generaal is nog steeds bijzonder verontrust door berichten over steeds grotere aantallen executies van onder andere minderjarigen, en in het openbaar; voortdurende amputaties en geselingen; willekeurige arrestaties en bewaring; oneerlijke processen, martelingen en slechte behandeling; en ernstige beperkingen ten aanzien van de media, mensenrechtenactivisten, advocaten en activiteiten van de oppositie, zowel als religieuze minderheden,” verklaarde Ban.

De Islamitische Republiek, waarop economische sanctie rusten vanwege het betwiste nucleaire programma, heeft geen onderzoek gedaan naar de “wijdverbreide, systematische en systematische schendingen van de mensenrechten”, schrijft Shaheed in zijn rapport.

Hij riep op tot “onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating” van gedetineerde mensenrechtenverdedigers, journalisten en advocaten.

Shaheed verklaarde dat oppositieleiders Mehdi Karoubi en Mir Hossein Mousavi, aan wie huisarrest is opgelegd, deel uitmaken van honderden politieke gevangenen die gedetineerd worden vanwege het uitoefenen van hun recht op vrijheid van meningsuiting tijdens protesten tegen vermeende fraude bij de herverkiezing van president Mahmoud Ahmadinejad in 2009.

De volgende presidentsverkiezing is vastgesteld voor juni aanstaande.

In de afgelopen maanden zijn tientallen journalisten, bloggers en activisten gearresteerd, zei Shaheed. Ook advocaten die dergelijke gedetineerden verdedigen zijn doelwitten geworden, zoals Abdolfatah Soltani, die in 2011 werd gearresteerd en nu een straf van 13 jaar uitzit.

In een zaak die tot internationaal verontwaardiging leidde, werd blogger Sattar Beheshti afgelopen oktober gearresteerd nadat hij met de dood was bedreigd, en stierf enkele dagen later in de gevangenis.

Iraanse autoriteiten hebben zeven mensen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij zijn dood en een gerechtsfunctionaris berichtte dat er bij forensisch onderzoek kneuzingen waren aangetroffen op het lichaam van de blogger.

Shaheed zei: “Volgens een goed geïnformeerde bron werd de heer Beheshti gemarteld met het doel zijn Facebook-gebruikersnaam en wachtwoord te achterhalen; tijdens zijn verhoor werd hij herhaaldelijk met de dood bedreigd en zijn gezicht en bovenlichaam vertoonden sporen van stokslagen.”

In Iran worden martelingen met stompe voorwerpen, waaronder wapenstokken, en verkrachtingen en elektrische schokken gerapporteerd, voegde hij toe.

EXECUTIES VAN MINDERJARIGEN

Iraanse autoriteiten mogen niet langer de doodstraf opleggen aan minderjarigen, aangezien dit verboden is krachtens internationaal recht, meldden beide rapporten.

Shaheed sprak zijn geschoktheid uit over het toenemende aantal executies in Iran en het uitspreken van de doodstraf voor delicten die niet voldoen aan internationale normen voor de ernstigste misdaden.

“De betreffende delicten omvatten alcoholgebruik, overspel en drugsmokkel,” zei hij.

Zonder naar de twee rapporten te verwijzen, verklaarde de waarnemend minister van Buitenlandse Zaken van Iran, Mohammad Mahdi Akhondzadeh, donderdag tegen de Mensenrechtenraad van de VN in Geneve: “De betrokkenheid van Iran bij het beschermen en bevorderen van de mensenrechten houdt stand… Er zijn voldoende bewijzen voor de betrokkenheid van mijn land bij burgerlijke, politieke, economische, maatschappelijke en culturele rechten.”

Shaheed, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de Maldiven, heeft Iran niet mogen bezoeken. Zijn meest recente rapport is gebaseerd op 169 interviews met mensen binnen en buiten de Islamitische Republiek.

Vorig jaar meldde de regering in Teheran 297 executies, maar het werkelijke aantal lag dichter bij de 500, verklaarde hij.

80 procent van de executies betreft drugsverwante misdaden en smokkelaars hebben geen recht om in hoger beroep te gaan tegen de doodstraf, zei Ban Ki-moon.

“Er is sprake van een dramatische toename van openbare executies in Iran,” verklaarde hij. De meeste executies vonden plaats bij dageraad in aanwezigheid van mensenmenigten.

Door Stephanie Nebehay