Sinds Irak de medische verzorging van de Iraanse asielzoekers doelbewust belemmert zijn er nu al 14 vluchtelingen overleden, welke met adequate medische zorg in leven zouden zijn gebleven.

Volgens berichten uit Irak overleed het 46-jarige lid van de  Iraanse oppositie, Reza Nassiri (foto), op 24 april in een ziekenhuis in Bagdad. De Iraanse balling behoorde tot de meer dan 3.000 Iraanse asielzoekers die onder onmenselijke omstandigheden worden vastgehouden in Camp Liberty bij Bagdad. Zijn nierziekte kon daar niet worden behandeld en het Iraakse leger, dat toezicht houdt op het kamp, stelde de behandeling van Reza Nassiri buiten het kamp herhaaldelijk uit.

De ziekenboeg in Camp Liberty is niet toereikend voor de zorg voor 3.000 mensen, noch voor noodsituaties. Vrije toegang tot medische zorg buiten het kamp wordt de asielzoekers ontzegd. Het Iraakse leger probeert de Iraanse vluchtelingen door het schenden van hun mensenrechten murw te maken. Het belemmeren van medische zorg is een doelbewuste represaille tegen de  Iraanse ballingen
 
Pas toen Reza Nassiri op 23 april in een coma raakte werd hij naar een ziekenhuis in Bagdad gebracht. Daar kwam alle hulp echter te laat.
Het verlenen van medische zorg is een legitiem recht van ieder mens. Het nalaten van medische hulp met onderdrukking als doel is een misdaad tegen de menselijkheid en een vorm van fysieke en psychische marteling.

Sinds Irak de medische verzorging van de Iraanse asielzoekers doelbewust belemmert zijn er nu al 14 vluchtelingen overleden, welke met adequate medische zorg in leven zouden zijn gebleven.
Op 13 april is de 61-jarige Mohammad Hossein Barzmehri in de ziekenboeg van Camp Liberty stierf onder soortgelijke omstandigheden overleden.