6 mei 2013 – Het verbod vormt een bewuste represaille tegen de asielzoekers.
De Iraakse regering verhindert verdere burgerbeschermingsmaatregelen waarmee de Iraanse ballingen  in Camp Liberty bij Bagdad zich willen beveiligen tegen nog meer  terreuraanslagen. Het verbod vormt een bewuste represaille tegen de asielzoekers.

Op 9 februari was Camp Liberty, waar meer dan 3.000 Iraanse asielzoekers worden vastgehouden, het doelwit van een wrede terroristische aanslag, waarbij acht doden en 100 gewonden vielen. Op 29 april werd het kamp opnieuw beschoten met minstens 20 raketten. Bij deze aanval vielen geen doden of gewonden, omdat de raketten in het zuidelijke deel van het kamp, op enige afstand van het woongebied, zijn ingeslagen.

De Iraanse ballingen in Camp Liberty proberen zich tegen meer terreuraanslagen te beveiligen met geïmproviseerde bescherming.

De enige maatregel waarin de regering van Irak na de aanslag van 9 februari heeft toegestemd was het vervoer met kranen en opleggers van een aantal kleine schuilplaatsen naar het kamp. Deze bunkers bevonden zich sinds het terugtrekken van de Amerikaanse troepen in de buurt van Camp Liberty. Maar afgelopen week heeft het Iraakse leger het transport van deze bunkers naar het kamp verhinderd.

Ook de betonnen wanden, die vroeger in het kamp aanwezig waren om de woonbarakken te beschermen, werden ondanks herhaalde verzoeken niet naar het kamp teruggebracht. Het werd ook niet toegestaan om de civiele bescherming vanuit Ashraf, waaruit de vluchtelingen in 2012 werden verdreven, naar Camp Liberty over te brengen. De kampleiding verbiedt eveneens de aanvoer van schoppen, hakken en zandzakken naar Camp Liberty, die nodig zijn om provisorische schuilplaatsen te maken. In het kamp is elke bouwactiviteit en iedere uitbreiding streng verboden. In Camp Liberty zijn geen adequate medische faciliteiten voor spoedeisende behandeling van gewonden.

De Iraanse asielzoekers in Camp Liberty hebben opnieuw een beroep gedaan op de internationale gemeenschap om ervoor te zorgen dat de verboden worden opgeheven zodat de Iraanse ballingen op eigen initiatief  kunnen zorgen voor civiele bescherming in Camp Liberty.