3 juni 2013 – Actie bij de VN: de Speciale Rapporteur voor het Recht op Gezondheid van de VN is verzocht om onderzoek te doen naar het schenden van dit recht in Camp Liberty. Naar aanleiding van de 23e  zitting van de Mensenrechtenraad van de VN in Genève (27 mei-14 juni 2013) heeft een aantal mensenrechtenorganisaties met consultatieve status bij de Verenigde Naties in een verklaring de aandacht gevestigd op de zorgwekkende humanitaire situatie van de meer dan 3.000 Iraanse asielzoekers in Camp Liberty in Irak .

Medische noodsituatie in Camp Liberty: meer dan 800 mensen zijn ernstig ziek.
Bij de mensenrechtenorganisaties die zich bij de VN inzetten voor de Iraanse ballingen in Camp Liberty zijn onder meer France Libertés, de stichting van de voormalige Franse First Lady Danielle Mitterrand, de Women’s International League for Peace and Freedom, die sinds 1948 een consultatieve status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties heeft, en de Beweging tegen Racisme en voor Vriendschap onder de Volkeren MRAP.

De mensenrechtenorganisaties verzochten de Mensenrechtenraad van de VN om de situatie in het kamp te onderzoeken. De vertegenwoordiger van de Beweging tegen Racisme en voor Vriendschap onder de Volkeren MRAP, Gianfranco Fattorino, wees de Mensenrechtenraad erop dat er minstens 11 Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty zijn gestorven door het belemmeren van medische zorg. Hij deed een oproep aan de speciale vertegenwoordiger van de VN voor het recht op gezondheid om onderzoek te doen naar het schenden van dit recht in Camp Liberty.

In Camp Liberty bij Bagdad worden meer dan 3.000 Iraanse dissidenten onder onmenselijke omstandigheden vastgehouden. De ziekenboeg in het kamp is noch uitgerust voor de medische zorg van 3.000 mensen, noch voor het behandelen van spoedgevallen. Vrije toegang voor de asielzoekers tot medische zorg buiten het kamp wordt door de Iraakse kampleiding niet toegestaan.

De mensenrechtenorganisaties vestigden in Genève de aandacht erop dat er in Camp Liberty meer dan 800 ernstig zieke patiënten zijn . Daarbij zijn veel mensen die gewond raakten bij de militaire aanvallen op Ashraf in juli 2009 en in april 2011. Er is slechts één arts in Camp Liberty. De ziekenafdeling van het kamp kan niet meer dan 15 patiënten per dag behandelen.

Van februari tot december 2012 hebben slechts 255 van de ernstig zieke asielzoekers van de kampleiding toestemming gekregen voor een behandeling in Bagdad. 149 patiënten staan op de wachtlijst voor chirurgische ingrepen.

De mensenrechtenorganisaties protesteerden er ook tegen dat de patiënten bij het bezoeken van een arts buiten het kamp bewaakt worden door Iraakse militairen, die zich intensief bemoeien met de medische behandeling en daarmee de privacy van de patiënten schenden.

In de verklaring van de mensenrechtenorganisaties wordt tevens aan de kaak gesteld dat de situatie in Camp Liberty lijkt op die in een gevangeniskamp, hetgeen een schending is van het internationale recht. Dit werd in 2012 eveneens bevestigd door de werkgroep inzake willekeurige detentie van de Verenigde Naties.
De speciale rapporteur van de VN inzake foltering en wrede en onmenselijke behandeling werd opgeroepen om onderzoek te doen naar het schenden van de mensenrechten van de Iraanse asielzoekers in Camp Liberty en verslag uit te brengen aan de Mensenrechtenraad.