27 juni 2013 – De advocate van Sattar Beheshti, een blogger die in november 2012 overleed terwijl in bewaring zat bij de Iraanse Cyberpolitie (FATA), vertelde dat de zaak van haar cliënt niet naar de rechtbank is doorverwezen. In een interview met de International Campaign for Human Rights in Iran protesteerde ze tegen de acht maanden vertraging.

“De onderzoeksrechter heeft om tijd te winnen de zaak niet doorverwezen naar het hof. Hij dacht dat de zaak mettertijd wel minder belangrijk of minder gevoelig zou worden, maar dat was zijn grootste fout,” aldus Giti Pourfazel, advocate in de zaak Sattar Beheshti.
Op 23 juni legde het hoofd van het Forensisch Instituut een zeer dubbelzinnige verklaring  af tegen het Fars News Agency, waarbij gezegd werd dat volgens de patholoog-anatoom “Sattar Beheshti overleden is als gevolg van bijzondere omstandigheden en psychologische druk.” Het hoofd van het Forensisch Instituut verklaarde dat dit de vaststaande mening van de artsen was.

“Helaas werd de zaak niet doorverwezen naar de rechtbank, waardoor advocaat en rechter samen duidelijkheid hadden kunnen scheppen Dit is niet de eerste keer dat het Forensisch Instituut deze verklaring aflegde. Al vanaf het begin dat ik me met deze zaak bezighield vertelden ze me in het Gerechtsgebouw: ‘Hij stierf onder druk en stress.’ Ik zei, ja, maar wanneer en waar werd hij onder druk gezet? Hij was in handen van zijn ondervragers en hij stond onder druk, en. . . ja, hij had een hartstilstand, maar door wie is die situatie veroorzaakt?”

Sattar Beheshti was arbeider en blogger. Hij werd 30 oktober 2012 gearresteerd door de FATA politie op beschuldiging van “handelen tegen de nationale veiligheid door middel van activiteiten in sociale netwerken en het schrijven van kritisch materiaal in zijn persoonlijke blogs.” Tijdens zijn detentie heeft de FATA politie Beheshti ernstig gemarteld, en hij stierf in hechtenis. Hij werd begraven op het kerkhof Robat Karim, dicht bij zijn woonplaats. Volgens de openbare registers van Teheran is de datum van overlijden van Sattar Beheshti 3 november 2012.

“Sattar had vier ondervragers, een ervan was de hoofdschuldige aan Sattar’s dood. Wij zagen hem bij het onderzoek. Ze zullen hem niet naar de rechtbank sturen, want hij van de veiligheidsdienst, dus hij wordt niet veroordeeld. Hoewel in onze grondwet staat dat alle personen met de Iraanse nationaliteit voor de wet gelijk zijn, zien we dat dit in de praktijk niet zo is.  Afhankelijk van omstandigheden, rang en voorkeur geldt de wet voor een aantal personen niet. Dit is de waarheid. Het spijt me. Ik zeg wat ik denk, ik kan of in de Evin gevangenis belanden, of ze kunnen toestaan om mezelf te uiten en te streven naar vooruitgang. Waarom zou de zaak van een jonge man, die tijdens de ondervragingen zijn leven verloor, niet voor de rechtbank komen?” aldus Giti Pourfazel.

Pourfazel voegde eraan toe dat een aantal gevangenen van afdeling 350 in de Evin gevangenis bereid zijn om in de rechtbank te getuigen. “Ik sprak een paar gevangenen van afdeling 350 die wegens ziekte waren opgenomen in het ziekenhuis. Ze hadden Sattar een dag voor zijn dood gezien op de afdeling. Ze zeiden dat ze met eigen ogen gezien hadden dat hij paarse kneuzingen had en psychologisch verzwakt was. Zij verklaarden dat zij bereid waren om te getuigen in de rechtbank. Let wel, daarom sturen ze de zaak niet naar de rechter, omdat ik de rechter onmiddellijk zou vragen die getuigen op te roepen om over hun waarnemingen te spreken,” voegde ze eraan toe.
Afgelopen maart vertelde de zuster van Sattar Beheshti dat veiligheidstroepen haar en andere familieleden onder druk hebben gezet om te zwijgen en de zaak van Sattar Beheshti niet te vervolgen. Ze vertelde in het interview dat ze op straat aangehouden en bedreigd werd.