7 juli 2013 –  Volgens het VN-verdrag tegen foltering is steniging een wrede, onmenselijke en onterende straf.
Volgens berichten van mensenrechtenactivisten in Iran zijn daar wederom twee vrouwen en twee mannen veroordeeld tot dood door steniging. Ze zitten opgesloten in de gevangenis van de stad Tabriz in noordwest Iran.

Steniging is de meest wrede en pijnlijke methode van executie. De slachtoffers worden in linnen gewikkeld, tot aan de borst begraven in gaten in de grond en vervolgens gestenigd. De veroordeelde raakt ernstige gewond door de stenen, maar deze zijn niet groot genoeg om een onmiddellijke dood te veroorzaken. De slachtoffers sterven langzaam en pijnlijk.

Volgens het VN-verdrag tegen foltering is steniging een wrede, onmenselijke en onterende straf. Door het toepassen van steniging handelt het regime in Teheran in strijd met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, waarin het recht op leven en het verbod op foltering en onmenselijke behandeling is vastgelegd.

In Iran zijn er in de afgelopen jaren meerdere malen dergelijke executies uitgevoerd. We horen steeds weer over vonnissen tot steniging, die meestal worden opgelegd wegens overspel. De meeste slachtoffers zijn vrouwen.