20 augustus 2013 -In verschillende steden over de hele wereld hebben mensenrechtenactivisten en Iraanse ballingen de slachtoffers herdacht van het bloedbad van 1988 in de Iraanse gevangenissen.

In verschillende steden over de hele wereld hebben in augustus mensenrechtenactivisten en Iraanse ballingen met infosessies en wakes het gevangenisbloedbad van 1988 in Iran herdacht, waarvan duizenden politieke gevangenen het slachtoffer waren. Ze hebben een beroep gedaan op de Verenigde Naties om het bloedbad van 1988 te erkennen als een misdaad tegen de menselijkheid, zodat de daders krachtens het internationaal recht strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld.
Bij deze bijeenkomsten werd tegelijkertijd geprotesteerd tegen de nieuwe golf van executies in Iran, waarvan gevangenen dagelijks het slachtoffer zijn. De internationale gemeenschap werd opgeroepen tot effectieve maatregelen voor het afschaffen van de doodstraf en een moratorium op alle terechtstellingen in Iran.
De deelnemers vroegen tevens aandacht voor de benarde situatie van de Iraanse asielzoekers, die in Camp Liberty bij Bagdad in acuut gevaar verkeren. Zij eisten dringend internationale bescherming voor de Iraanse ballingen in Camp Liberty, die continu gevaar lopen het slachtoffer te worden van terroristische aanslagen. Sinds februari 2013 zijn daar door terreuraanslagen al 10 mensen gedood en meer dan 170 gewond.

Er waren wakes en informatiesessies in o.a. Berlijn, Parijs, Londen, Genève, Stockholm, Oslo, Rome, Kopenhagen, Den Haag, Washington en Toronto.
meer informatie