26 augustus 2013 – Blokkade van voorzieningen voor Iraanse ballingen in Kamp Ashraf -bezorgdheid om veiligheid van asielzoekers in Camp Liberty
De Iraanse asielzoekers in Irak worden blootgesteld aan nieuwe maatregelen van het Iraakse leger . De nederzetting Ashraf , van waaruit in 2012 meer dan 3.000 Iraanse vluchtelingen gedwongen werden gedeporteerd naar Camp Liberty bij Bagdad, is nu het toneel van een blokkade van voorzieningen, waardoor de enkele daar achtergebleven, Iraanse ballingen in de heetste tijd van het jaar zijn afgesneden van de levering van water, elektriciteit en voedsel.

In Ashraf , dat 25 jaar geleden uit eigen middelen door de Iraanse vluchtelingen is opgebouwd,  zijn ongeveer 100 Iraanse ballingen achtergebleven om  de verkoop van privé-eigendommen van de ontheemde bewoners te regelen . Dit verblijf voor onbepaalde tijd  van 100 Iraanse ballingen in Kamp Ashraf werd in juli 2012 is overeengekomen in een deal met de Verenigde Naties en de Verenigde Staten .

Bij de verhuizing moesten de Iraanse asielzoekers de meeste privébezittingen in  Ashraf achterlaten. Hierbij zijn technische voorzieningen en medische apparatuur , die dringend nodig zijn in Camp Liberty . Ondanks herhaalde verzoeken staat het Iraakse leger niet toe dat deze hulpmiddelen naar Camp Liberty overgebracht worden .

In de nederzetting Ashraf  hebben sinds 2009  twee aanvallen van het Iraakse leger bijna 50 doden en honderden gewonden onder de vluchtelingen geëist. Nu wil het Iraakse leger ook nog de laatste Iraanse ballingen daar vandaan verdrijven .

De Iraakse regering verhindert al een jaar onder verschillende voorwendselen steeds weer dat het eigendom van de Iraanse ballingen kan worden verkocht of het land uit gebracht kan worden.  De weinige vluchtelingen die nog steeds in Ashraf wonen worden door represailles en uitputting gedwongen de nederzetting te verlaten en hun eigendom op te geven . De door Irak voorgenomen onteigening en plundering van het bezit van de asielzoekers vormt een schending van het internationale recht.

De Iraakse regering , die connecties heeft met het regime in Teheran, wil de Iraanse dissidenten dwingen uit Kamp Ashraf te vertrekken en is daarom medio augustus begonnen  met een blokkade van voorzieningen. Ashraf werd afgesneden van de toevoer van water en elektriciteit . De levering van levensmiddelen wordt ook verhinderd. Dit vormt een ernstige schending van de mensenrechten en bedreigt de levens van de inwoners van Ashraf .

De Iraanse ballingen in Ashraf hebben de status “internationaal beschermde personen”  in overeenstemming met de Vierde Conventie van Genève. Zij moeten worden behandeld in overeenstemming met de humanitaire bepalingen. Mensenrechtenactivisten hebben een beroep gedaan op de internationale gemeenschap en de Verenigde Naties om ervoor te zorgen dat de levensgevaarlijke blokkade onmiddellijk wordt opgeheven . De vluchtelingen in Ashraf hebben recht op bescherming en humanitaire bijstand .

Inmiddels hebben fundamentalistische huurlingen van het regime in Teheran opnieuw gedreigd met aanvallen op de Iraanse ballingen in Camp Liberty . Sinds februari 2013 zijn daar al 10 mensen gedood en meer dan 170 gewond door terreuraanslagen . In de barakken van het kamp zijn de vluchtelingen weerloos tegen aanvallen met raketten en mortieren. Er zijn daar geen faciliteiten om hen tegen aanvallen te beschermen.

Als opzettelijke represaille tegen de asielzoekers verbiedt Irak civiele verdedigingsmaatregelen in Camp Liberty . Betonnen muren, die dienden om de barakken te beschermen , werden uit het kamp verwijderd. De Iraakse kampleiding staat niet toe dat er schoppen , hakken en zandzakken naar Camp Liberty worden gebracht , die nodig zijn voor het maken van tijdelijke schuilplaatsen.

De VN- vluchtelingenorganisatie UNHCR heeft al op 19 juli zijn diepe bezorgdheid uitgesproken over de veiligheid van de Iraanse asielzoekers in Camp Liberty . De VN -vluchtelingenorganisatie heeft een beroep op de Iraakse regering gedaan om alles in het werk te stellen om de bescherming van de Iraanse ballingen in Camp Liberty te garanderen . Er is dringend behoefte aan doeltreffende beschermingsmaatregelen.