1 september 2013 – Bewoners van Camp Liberty in Irak hebben zondagmiddag 1 september bekendgemaakt in hongerstaking te gaan, als gevolg van het vijfde bloedbad dat is aangericht onder de leden van de Iraanse oppositie in Kamp Ashraf, een ongekende misdaad tegen de menselijkheid.

De hongerstakers verklaarden:
Aangezien de verantwoordelijkheid om de bewoners van Ashraf en Liberty te beschermen de taak is van de Overheid van Verenigde Staten en de Verenigde Naties;
Gezien het feit dat 10 uur na de moorddadige aanval van Iraakse troepen onder bevel van Al-Maliki de Amerikaanse regering en de Verenigde Naties nog niet op enigerlei wijze hebben gehandeld om de moorden in Ashraf een halt toe te roepen of het leven van de ontvoerde en gewonde bewoners te redden;

Gezien het feit dat noch de VS noch de VN in de afgelopen maanden effectieve maatregelen hebben genomen om de inwoners van Ashraf en Liberty te beschermen, ondanks talrijke en herhaaldelijke pleidooien van de bewoners en hun vertegenwoordigers;
Als erkenning van de ernstige misdaden tegen de menselijkheid, waarvan het afschieten van gewonden en het afslachten van bewoners waarvan de handen op de rug gebonden waren voorbeelden zijn;

Gezien het feit dat een herhaling van een dergelijk bloedbad op elk moment mogelijk is.
Zullen de bewoners hun hongerstaking voortzetten totdat het moorden in Ashraf volledig is stopgezet en alle gijzelaars zijn vrijgelaten, en tot de kwestie van de veiligheid voor de bewoners van Ashraf en Liberty is opgelost. De bescherming van de inwoners van Ashraf en Liberty is alleen mogelijk nadat de verantwoordelijkheid voor de beveiliging volledig van de Iraakse strijdkrachten is afgenomen en in Ashraf en Liberty VN-blauwhelmen worden ingezet totdat de inwoners naar de Verenigde Staten of Europa zijn overgeplaatst.

De bewoners vragen om de dringende interventie van de Verenigde Naties en de overdracht van de verantwoordelijkheid voor hun veiligheid van moorddadige Iraakse troepen naar de VN- blauwhelmen en benadrukken dat het afstand doen van de verantwoordelijkheid ten gunste van de Iraakse troepen, wat tot nu toe heeft geleid tot vijf bloedbaden in Ashraf en Liberty, wordt beschouwd als samenspannen in misdaden tegen de menselijkheid en moet worden gestopt.