Blind kijken we toe, maar we zien niets.
We zien het, maar het raakt ons niet.
Het raakt ons; we laten een traan, vloeken maar we doen niets.

We zijn vredelievend! We hebben rechtvaardigheid en naastenliefde hoog in het vaandel. We willen ons nuttig inzetten voor de samenleving. We doen vrijwillerswerk en steunen goede doelen organisaties. We geloven in een god, prijzen hem iedere dag voor al onze zegens en leven zo veel mogelijk volgens zijn voorschriften. We kijken met afschuw naar de beelden uit het nieuws en vragen ons zelf af hoe het zo ver heeft kunnen komen. We richten organisaties en instanties op die zich inzetten voor het beschermen van de rechten van de mens en het zo veel mogelijk beperken van hen leed.

Menselijk leed dat we zelf veroorzaken en toelaten; dezelfde vredelievende rechtvaardige Wij die ons inzetten voor een betere wereld. We treuren om de slachtoffers die we zelf maken.
Slachtoffers die we maken omdat onze perceptie van een betere wereld fenomenaal van elkaar verschilt.
Slachtoffers die we maken omdat we vol zitten met loze beloftes, veelbelovende leugens en schijnheilige beweringen.
Slachtoffers die we maken omdat ons leed, ons geloof en onze perceptie van de wereld net iets belangrijker, echter en meer op feiten gebaseerd zijn.

Echter dan de stille dromen van het Syrische meisje die onderweg naar school aan het fantaseren was hoe ze over een paar jaar als onderwijzeres dezelfde route naar school zou af leggen, maar nooit op school is aangekomen. Belangrijker dan de overtuigende hoop van de Iraanse vluchteling op een vrij land waarin hij niet hoeft te vrezen voor zijn leven terwijl hij onder het toeziende oog van de door ons opgerichte en erkende mensenrechten organisatie van zijn leven wordt beroofd.

We maken slachtoffers omdat we egocentrisch, zelfzuchtig en op macht beluste wezens zijn, beroofd van de ware betekening van menselijkheid.
Dit wetende sluit ik zo mijn laptop, geef me over aan de waan van de dag en vraag me af wat ik op mijn boodschappenlijstje moet zetten als ik zo naar de supermarkt ga….

Blind kijk ik toe, maar zie niets;
Ik zie het, maar het raakt me niet;
Het raakt me; ik laat een traan, vloek maar doe niets…

Somayeh.  M