6 september 2013 – eis om onmiddellijke maatregelen van de Amerikaanse regering en president om nog een bloedbad te voorkomen
De zwijgzaamheid en passiviteit van Amerika, ondanks hun verantwoordelijkheid voor de bescherming van de bewoners, betekent groen licht voor nog een aanval en moordpartij.

– Uit berichten vanuit Iran blijkt dat bij het ontbreken van een resoluut standpunt van de Amerikaanse regering, het Iraanse regime en de Iraakse regering van plan zijn om opnieuw een misdaad tegen de menselijkheid te begaan en de overlevenden van de moordpartij van afgelopen zondag in Kamp Ashraf uit te moorden.
Een vertegenwoordiger van de inwoners van Ashraf en Liberty zei: “De Amerikaanse regering en de president dragen juridische, politieke en morele verantwoordelijkheid voor de veiligheid en de bescherming van de inwoners van Ashraf en Liberty.”

Hij drong er bij de Amerikaanse president en de minister van Buitenlandse Zaken op aan de Iraakse regering en minister-president te veroordelen wegens de massamoord van 1 september en Maliki tegelijkertijd te waarschuwen dit bloedbad niet te continueren en ieder ultimatum een halt toe te roepen. Dat is de enige manier om een nieuw bloedbad te voorkomen, aangezien het ultimatum van de Iraakse regering aan de inwoners van Ashraf morgen afloopt.”

De al zes dagen durende stilte van hoge Amerikaanse regeringsfunctionarissen inzake het bloedbad in kamp Ashraf door Maliki en zijn handlangers, onder mensen voor wier bescherming de Amerikaanse regering verantwoordelijk is, dient als groen licht en moedigt hen aan om door te gaan met hun misdaden.

Hij voegde eraan toe dat er absoluut geen twijfel over bestaat dat de Amerikaanse regering zich volledig bewust is van de snode plannen van de Iraakse regering om nogmaals een bloedbad te houden, waardoor het nalaten om in te grijpen de VS dubbel medeplichtig zou maken aan eventuele verdere gruweldaden. De Amerikaanse regering zou dan direct verantwoordelijk zijn voor eventueel verder bloedvergieten in Kamp Ashraf. Passiviteit ten opzichte van een misdrijf betekent medeplichtigheid.

De 100 inwoners van Ashraf, van wie er 52 op brute wijze geëxecuteerd en zeven door Irak gegijzeld zijn, waren alle beschermde personen onder de Vierde Conventie van Genève. De Amerikaanse regering heeft afspraken met ieder van hen ondertekend en heeft de verantwoordelijkheid voor hun bescherming aanvaard. Ze verbleven in Ashraf om toezicht te houden op de eigendommen van de bewoners op basis van een Vierpartijenovereenkomst (VS, Irak, de VN en de bewoners van Ashraf) van augustus 2012 en het besluit van het State Department van 29 augustus 2012, die beide hun veiligheid en bescherming garanderen.

De toenmalige secretaris van de Speciale Adviseur voor Ashraf vertelde op 3 oktober 2012 aan Agence France Presse dat er geen tijdslimiet was gesteld voor hun verblijf in Ashraf voor de volledige oplossing van de eigendomskwestie.