2 september 2013 – De UNAMI en de huidige bijzondere vertegenwoordiger van de algemene secretaris van de Verenigde Volkeren voor Irak die vandaag kamp Ashraf bezoekt, voor het eerst na de slachting op Zondag, is door de voormalige raadsman ter zake van Ashraf dringend gevraagd om in te staan voor de waar gebeurde moord  in kamp Ashraf.

Tahar Boumadra die vroeger de leiding had over de UNAMI instelling voor mensenrechten en raad gaf aan Ashraf schreef een open brief aan de huidige SRSG voor Irak:
”Ik vraag u dringend om de moed te hebben om voor de waarheid op te komen.De geschiedenis zal iedereen belasten die de waarheid verzwijgt over de onrechtmatige terechtstelling van 52 ongewapende burgers.
Hierbij de brief Openbare brief aan de UNAMI en huidige SRSG .Door Tahar Boumedra, het voormalige hoofd van de UNAMI instelling voor mensenrechten en de vroegere raadsman van de SRSG(speciale rapporteur van de secretaris generaal)over zaken aangaande Ashraf. 1 September 2013.

De schokkende aanval op de 100 bewoners die in kamp Ashraf waren achtergebleven om de eigendommen van het kamp en de afzonderlijke bewoners te bewaken, was te voorzien en te voorkomen.

Het was te voorspellen omdat de Verenigde Volkeren, de Verenigde Staten, de Europese Unie en de rest van de wereldgemeenschap heel goed op de hoogte waren van het feit dat de minister president van Iral al Maliki niet zou aarzelen om zijn toevlucht te nemen tot geweld aangezien hij niet ter verantwoording werd geroepen voor het geweld waartoe hij eerder zijn toevlucht had genomen op 28-29 Juli 2009en weer op 8 April 2011.

De Iraakse veiligheidsdiensten overvielen het kamp en doodden 47 inwoners. In beide gevallen was ik belast met het onderzoek en heb ik verklaard dat de Iraakse troepen van de veiligheidsdienst verantwoordelijk waren voor het onwettige doden van deze mensen. Zowel UNAMI als de dienst van de Hoge Commissaris voor mensenrechten, deden een beroep op de regering van Irak om een onderzoek in te stellen naar de toedracht van de moord, overigens zonder gevolg. Noch UNAMI en evenmin de OHHCR hebben ooit een onafhankelijk onderzoek kunnen verwezenlijken.

Ik schrijf deze brief aan de vooravond van uw bezoek aan het kamp Ashraf. U bent volledig op de hoogte van het feit dat de regering van Irak alle uitvluchten zal gebruiken om de waarheid van hun misdaden te verhullen. Zij zullen alle betrokkenheid ontkennen en de schuld schuiven op de bewoners. Op grond van de ervaring zullen zij u net als vroeger misleiden. U weet ook dat de UNAMI er niet toe neigt om de Iraanse regering uit te dagen. Maar ik dring er bij u op aan deze overwegingen ter zijde te schuiven. Wat vandaag gebeurde is in alle opzichten een schending van de menselijkheid. Laat uw geweten de grondslag vormen  bij de opdracht in dienst van de mens en niet van politieke handigheid. Laat mij in dit opzicht mijn ervaringen met u delen.

Toen op Vrijdag 2011 het Iraakse leger bezig was met de aanval op Ashraf  en 17 bewoners al waren gedood gingen de vervangende vertegenwoordiger van de secretaris –generaal, Jerzy Skuratowitch en ik aandringen bij de raadgever voor de veiligheid van de staat Irak,Fateh Fayad om onmiddellijk bevel te geven de aanval te beeindigen. Hij ontkende volledig dat er sprake was van een aanval. Ik vroeg hem om mij toe te staan om Ashraf te bezoeken op de zelfde dag om een onderzoek in te stellen. Dat weigerde hij.Ten slotte stelde ik een onderzoek in  op 13 April en verzamelde bewijzen dat de Iraakse veiligheidsdiensten 36 bewoners van Ashraf hadden aangevallen en gedood.

Op Vrijdag 13 April deed ik verslag aan de dienst van de eerste minister in het bijzijn van Faleh Fayadh, George Baccous, staatkundige raadgever van de eerste minister, dr Hamed Ahmad, hoofd van de dienst van de eerste minister. Met mij waren ook verschenen de Amerikaanse gezant Lawrence Butler, staatkundig raadgever van het hoofd der troepen van de V.S in Irak .De raadgever voor de nationale veiligheid Fayadh verwierp het verzoek om een onafhankelijk onderzoek toe te staan.
De wereldgemeenschap heeft nooit de regering van Irak er toe gebracht om zo’n onderzoek in te stellen, zo dat de daders straffeloos bleven.

Toen ik vandaag in de pers over deze nieuwe aanval op de bewoners van Ashraf die waren achter gebleven om te letten op de eigendommen van Ashraf en die van de bewoners, op grond van een overeenkomst van bewoners ,UNAMI,V.S. en de regering van Irak, was ik geschokt maar niet verbaasd. Ik wist dat dit zou gebeuren en waarschuwde daartegen in een openbare verklaring, de vorige maand gegeven.

Wat echter op de 1e September gebeurde ,gaat alle verstand te boven. Mensen aanhouden, ze in boeien te sluiten om ze vervolgens in het gezicht en de ogen te schieten en de gewonden die voor hun leven renden naar klinieken in de buurt, dit alles is in alle opzichten een misdaad tegen de mensheid en de daders moeten naar het gerecht worden gebracht om voor hun misdaden verantwoording af te leggen .

Kamp Ashraf staat sedert Januari 2009 onder toezicht van het Iraakse leger. Daarom is de regering van Irak verplicht om zich voor deze slachting te verantwoorden. U bent hier van volledig op de hoogte.  U bent ook op de hoogte van het misleidende verslag van UNAMI onder SRSG Kobler. Ik vertel u niets nieuws, maar ik herinner u aan de grote verantwoordelijkheid  die op uw schouders ligt.

Als u nalaat om van de waarheid te getuigen onder welk voorwendsel en welke rechtvaardiging dan ook, zal meer bloedvergieten mogelijk worden. Als voormalig UNAMI die de leiding had over de berichtgeving over Ashraf, doe ik een beroep op de UNAMI en de SRSG die morgen de plaats van de misdaad gaan bezoeken, om volledig onpartijdig te zijn in hun onderzoek, om onmiddellijk hun gevonden feiten aan de wereldgemeenschap ter beschikking te stellen en zich krachtig te verzetten tegen lankmoedig toestaan van straffeloosheid. Ik vraag de huidige SRSG dringend om de moed te hebben om voor de waarheid in te staan. De geschiedenis zal ieder benauwen die de waarheid zal verbergen over de onwettige terechtstellingen van 52 ongewapende burgers.

Tahar Boumedra, voormalig hoofd van de instelling voormensenrechten voor UNAMI en voormalig raadgever van de secretaris generaal van de Verenigde Volkeren voor zaken die te maken hebben met Ashraf.