6 september 2013 – Struan Stevenson, voorzitter van de delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met Irak, hield vandaag in Brussel een buitengewone persconferentie over het bloedbad van zondag jongstleden in Kamp Ashraf – Irak.

De heer Stevenson zei:
“Wij veroordelen de meedogenloze aanval van Iraakse troepen op de inwoners van Ashraf. Het doden van weerloze, ongewapende burgers, van wie velen in het achterhoofd werden geschoten terwijl ze geboeid waren, het  neerschieten van gewonden met machinegeweren en het executeren van gewonden in de ziekenboeg van het kamp, zijn flagrante misdaden tegen de menselijkheid. Het verzwijgen van dergelijke moorddadige activiteiten is ongepast en moedigt verdere gruweldaden aan.

“Door het belegeren van de 42 overlevende mannen en vrouwen in Ashraf, die zijn verstoken van elektriciteit en voedsel- en watervoorziening, denk ik dat de Iraakse autoriteiten een tweede aanval voorbereiden, waarbij alle bewoners zullen worden geliquideerd. Het zwijgen van de westerse media en regeringen, die gefocust zijn op de Syrische crisis, is bewust ingecalculeerd door de Iraakse regering en hun Iraanse sponsors, die nu hun aandacht zullen richten op het uitroeien van de 3000 vluchtelingen in Camp Liberty.

“Op 1 en 2 september zijn VN-functionarissen naar Ashraf gegaan waar ze 52 lichamen hebben gezien, de meeste geboeid De lichamen zijn overgedragen aan de VN-vertegenwoordigers voor autopsie onder toezicht van internationale instellingen. Wij eisen derhalve:

  • Een volledig en onafhankelijk onderzoek door de VN naar deze gruweldaad waarbij de verantwoordelijken rekenschap moeten afleggen en beschuldigd worden van misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.
  • De VN, VS en EU moeten de onmiddellijke vrijlating eisen van de 7 gijzelaars, waaronder 6 vrouwen, die tijdens het bloedbad uit het kamp zijn weggekaapt en die, naar wij vrezen, naar Iran worden gedeporteerd waar zij onvermijdelijk geconfronteerd zullen worden met  marteling en executie.
  • Wij eisen de aanwezigheid van VN-blauwhelmen of op de korte termijn in ieder geval VN-waarnemers in zowel Ashraf en Liberty om verdere agressie af te schrikken.

“We zijn zeer verbolgen over de passiviteit van de VN, de VS en de EU. Er is bij het deporteren van de bewoners vanuit Ashraf naar Liberty beloofd dat ze naar veilige derde landen zouden worden gestuurd, maar nu we bijna 2 jaar later zijn, is het aantal mensen dat geherhuisvest is slechts 5% van de bevolking. Er zijn geen vooruitzichten op hun overplaatsing. Dit is absoluut onaanvaardbaar. We roepen de 27 lidstaten van de EU en andere Europese landen, zoals Noorwegen en Zwitserland, en de VS en Canada op, om de bewoners van deze twee kampen zo spoedig mogelijk te accepteren.

“Ik was geschokt door de verklaring van barones Ashton dat ze het pleidooi van de Iraakse regering voor onderzoek ‘verwelkomde’. Dat is net zoiets als Assad vragen om het gebruik van chemische wapens tegen zijn eigen volk te onderzoeken.”

Verscheidene andere hooggeplaatste leden van het Europees Parlement, waaronder quaestor Jim Higgins, James Nicholson en Eduard Kukan namen ook deel aan de conferentie en veroordeelden het bloedbad door de Iraakse regering scherp.

De heer Kukan, die lange tijd  minister van Buitenlandse Zaken van Slowakije is geweest, zei: “Het is niet voldoende om alleen een onafhankelijke onderzoekscommissie te vormen zonder inmenging en invloed van de Iraakse regering, maar het is nog belangrijker om onmiddellijk actie te ondernemen om nog een bloedbad te voorkomen . De VN moet ingrijpen en hun mensen binnen kamp Ashraf en Camp Liberty stationeren.”

N.B.:
Een UNAMI delegatie onder leiding van de plaatsvervangend speciaal vertegenwoordiger van de secretaris-generaal, de heer Gyorgy Busztin, samen met het hoofd Mensenrechten en Medische secties van UNAMI, heeft gisteren een bezoek gebracht aan Ashraf, waarbij men de overlevende bewoners van het kamp en de commandant van politie van Diyala afzonderlijk ontmoette.

In het kamp was de delegatie getuige van 52 lichamen in een geïmproviseerd mortuarium. Alle overledenen vertoonden schotwonden, de meeste in het hoofd en bovenlichaam, en van verscheidene waren de handen gebonden. De delegatie zag ook een aantal beschadigde gebouwen, waarvan één verbrand, en grote hoeveelheden explosieven.

De delegatie werd door kampbewoners geïnformeerd dat zeven personen nog vermist werden.
Na bemiddeling van UNAMI tussen de Iraakse autoriteiten en de bewoners van het kamp, werd met de laatste overeengekomen dat Iraakse ambulances de lichamen van de overledenen naar het mortuarium in Baquba vervoeren. Het hoofd Mensenrechten en andere leden van de delegatie bleven in Kamp Ashraf om verder toezicht te houden.

De VN-gezant sprak nogmaals zijn verontwaardiging uit over de beestachtige moord op de bewoners van het kamp. Mr Busztin nam nota van de verklaring van de regering van Irak dat zij haar eigen onderzoek naar de tragische gebeurtenissen heeft geïnitieerd en haar verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de bewoners van het kamp erkent. “Ik roep de Iraakse regering op om ervoor te zorgen dat er onverwijld een grondig, onpartijdig en transparant onderzoek naar deze gruwelijke misdaad wordt uitgevoerd en dat de resultaten van het onderzoek openbaar worden gemaakt”, zei hij.

De heer Busztin onderstreepte het feit dat de bewoners in Kamp Ashraf in uitermate onveilige omstandigheden verkeren, en bevestigde dat “alle maatregelen moeten worden genomen om het leven van de kampbewoners te beschermen tot ze in veiligheid zijn gebracht”.