Wereldwijde veroordeling van de massaslachting in Camp Ashraf, Irak

Ashton van de EU veroordeelt moorden in Ashraf:
De chef buitenlandse zaken van de EU Catherine Ashton veroordeelde maandag in de “sterkste bewoordingen” de moorden die plaatsvonden in Camp Ashraf in Irak, met meer dan 52 doden en dozijnen gewonden. Ashton riep alle partijen, en vooral de regering van Irak, op om de waarheidvindingsonderzoeken van de UNAMI mogelijk te maken.

Minister Alistair Burt van buitenlandse zaken in Groot-Brittannië was geschokt bij het horen van het geweld zondag in Kamp Ashraf, Irak: “Ik ben geschokt door het horen van het geweld in Kamp Ashraf in Irak, het welk zoals we begrepen, geresulteerd heeft in de dood van vele kampbewoners. We veroordelen dit hartgrondig, en onze gedachten gaan uit naar de familieleden van de slachtoffers. Onze ambassade in Baghdad is in nauw contact met de UNAMI die zich nu een snelle indruk aan het vormen zijn van de situatie. Wij steunen hun werk en roepen de Irakese overheid op tot volledige medewerking met de VN. De Irakese overheid moet ook al het nodige doen om de veiligheid van de bewoners te waarborgen en te zorgen voor de overlevenden. Ze moet ook een snel  en transparant onderzoek doen naar wat er gebeurde en waarborgen dat de verantwoordelijken  voor de rechter komen.”

Canada veroordeelde de aanval op Iraanse ballingen in Kamp Ashraf:
Minister van Buitenlandse Zaken John Baird en de Canadese Minister van Burgerschap en Immigratie Chris Alexander zeiden in een verklaring: “Canada veroordeelt de aanval die vele bewoners het leven heeft benomen in een nederzetting van Iraanse ballingen ten noordoosten van Baghdad. Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van de slachtoffers van dit gevoelloos geweld. Wij willen de gewonden ook volledig herstel wensen.”, voegde hij eraan toe.

Frankrijk vraagt om onafhankelijk onderzoek naar de massaslachting in Kamp Ashraf door Irakese troepen. “Frankrijk veroordeelt in ferme bewoording het geweld in Ashraf”, stelt een Franse verklaring. “Geweld tegen een burgerbevolking en helemaal tegen vluchtelingen is onacceptabel”, voegde hij toe. “Frankrijk wil dat Irak eraan denkt dat het aan de Irakese autoriteiten is de veiligheid van de vluchtelingenkampen te waarborgen, inclusief Ashraf en Hurriya, en om te zorgen voor medische hulpverlening waar dat nodig is.”, zo zei de Minister van Buitenlandse Zaken.

Italië veroordeelt de massaslachting in Kamp Ashraf door Irakese troepen: de Italiaanse Minster van Buitenlandse Zaken Emma Bomino betreurde de doden in een kamp in Irak voor Iraanse dissidenten, zeggend dat dozijnen bewoners hun leven verloren deze zondag tijdens een aanval door veiligheidstroepen, aldus AKI. “Dit is een heel zwaar incident dat grote zorg veroorzaakt. Het verlies van mensenlevens is helemaal onacceptabel en moet veroordeeld worden met de grootst mogelijke gestrengheid” , aldus Bomino maandag.

Belgische Parlementariërs wensen een onderzoek betreffende de massaslachting in Kamp Ashraf: Belgische parlementariërs zeiden in een verklaring: “Wij roepen de Belgische Regering, de EU en de VS op om direct deze aanval te veroordelen in de sterkst mogelijke bewoordingen en om een feitenonderzoek t e doen. Deze misdaad moet onderzocht worden en de verantwoordelijken moeten worden berecht. De VN zouden onmiddellijk een vredesmacht moeten sturen om de resterende bewoners te beschermen, dan wel om hen naar veilige landen buiten Irak te brengen.”

De V.S.-ambassade in Baghdad heeft de vreselijke gebeurtenissen die plaatshadden in Kamp Ashraf vandaag, scherp veroordeeld. Volgens verschillende rapportages leidden ze tot de dood en verwonding van vele bewoners. “Onze condoleances gaan uit naar de families van de slachtoffers en naar degenen die gewond zijn geraakt vandaag”, aldus de verklaring. “Verder roepen we de Irakese autoriteiten op met spoed te handelen, om deze mensen medische verzorging te geven en om het Kamp te behoeden voor elke verdere gewelddadigheid of schade aan de bewoners. En we bevestigen de oproep door de UNAMI voor een volledig en onafhankelijk onderzoek naar dit vreselijke en tragische gebeuren. Degenen die verantwoordelijk worden bevonden, moeten volledig rekenschap afleggen.”

UNHCR veroordeelt aanval op Kamp Ashraf.
De verklaring gepubliceerd door de UNHCR zei:
UNHCR veroordeelt deze aanslag. Het gebruik van geweld tegen een burgerbevolking is onaanvaardbaar in alle omstandigheden.

Wij roepen president Obama en secretaris-generaal Ban Ki-Moon en de EU om onmiddellijk in te grijpen om meer moorden te voorkomen. Zij moeten onmiddellijk hun afgezanten sturen naar het kamp, de dode lichamen en de gewonden te bezoeken en te mobiliseren troepen naar Kamp Ashraf en Camp Liberty beschermen.

Verenigde Naties heeft een onderzoek naar de moord op Iraanse dissidenten in Kamp Ashraf eiste, Reuters gemeld.
Het rapport zei: “Twee Iraakse veiligheidstroepen bronnen zeiden dat het leger en de speciale troepen het vuur op de bewoners had geopend” in Kamp Ashraf.

De OMCT veroordeelt de recentelijke aanval op Kamp Ashraf: de in Genève zetelende mensenrechtenorganisatie zei dat ze zwaar bezorgd is over ‘t hoe en wat en het lot van zeven bewoners die, zoals gerapporteerd, zijn ontvoerd tijdens de aanval , en ze dringt de overheden op hen onmiddellijk vrij te laten. De Hoge Commissaris van Mensenrechten van de VN veroordeelt de moord op de bewoners van Kamp Ashraf. De OHCHR-verklaring op 3 september luidt: “Wij veroordelen de aanval op Kamp Ashraf ten sterkste. We roepen de Irakese overheid ertoe op de medische verzorging te garanderen…”

De Spaanse overheid veroordeelde op 4 september “Het geweld dat veel vluchtelingen het leven gekost heeft in Kamp Ashraf, Irak”, en zond haar condoleances naar de families van de slachtoffers en “wenst de gewonden een spoedig herstel toe.” In een persverklaring van het Diplomatiek Informatiebureau uitte Spanje zijn wens dat de Irakese autoriteiten en de UNAMI “een onderzoek instellen om de daders van deze aanval voor het gerecht te brengen.” De verklaring herhaalt op het einde richting de autoriteiten het belang van het waarborgen van de bescherming van de vluchtelingen.

Britse kerkleiders veroordelen massaslachting in Kamp Ashraf
Christian Today – Het hoofd van de Rooms Katholieke kerk in Engeland en Wales en de aartsbisschop van Wales hebben de gerapporteerde moorden op 52 Iraanse dissidenten in een kamp in Irak zondag veroordeeld. Er waren geruchten dat sommige slachtoffers van dichtbij door het hoofd geschoten waren. Daarnaast zouden zeven mensen,  onder wie zes vrouwen, zijn gegijzeld.
In een verklaring uitte Aartsbisschop Barry Morgan zijn diepe bezorgdheid over het geweld. Hij had eerder samen met 22 andere bisschoppen ge vraagd om meer bescherming voor de dissidenten. Die vraag kwam schriftelijk bij Minister van Buitenlandse Zaken William Hague en betrof toen de veroordeling van de twee raketaanvallen op Kamp Liberty bij Baghdad in Februari en in Juni, waarbij toen 18 mensen omkwamen en veel meer mensen gewond raakten.

Noorwegen veroordeelt massamoord op Iraanse oppositie in Kamp Ashraf
Noors Ministerie van Buitenlandse Zaken, 6 september 2013 – “Vandaag ontving ik het bericht dat verschillende mensen gedood zijn bij botsingen in Kamp Ashraf in Irak. Geweld tegen burgers is onacceptabel en ik wil benadrukken dat de Irakese overheid de verantwoordelijkheid heeft voor de veiligheid van de ingezetenen “, zo zei de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, mijnheer Torgeir Larsen, op 2 september.
“Via onze kanalen, waaronder de UNAMI, zoeken we duidelijkheid over wat er precies heeft plaatsgevonden. De Noorse regering heeft bij verschillende gelegenheden haar zorg geuit over Kamp Ashraf en de Irakese verantwoordelijkheid voor het Kamp. Er moeten direct veiligheidsmaatregelen worden genomen en medische hulp geboden worden aan de gewonden. Wij steunen het UN-initiatief ten opzichte van de Irakese regering dat dit direct wordt onderzocht,” aldus Larsen.

The UN High Commissioner for Human Rights condemns massacre of Camp Ashraf residents. OHCHR statement on Sept. 3 said:
“We strongly condemn the attack on Camp Ashraf… We call upon the Iraqi government to ensure that medical assistance