Oproep voor de inzet van VN blauwhelmen in Camp Liberty en garanties voor de bescherming en veiligheid van Iraanse dissidenten in Irak
Persbericht van het Europees Parlement – Vrienden van een Vrij Iran

11 september 2013 – Straatsburg – Tijdens een conferentie in Straatsburg op woensdag 11 september hebben leden van het Europarlement van verschillende politieke groeperingen gepleit voor een onafhankelijk onderzoek naar de massa-executie van Iraanse dissidenten in Kamp Ashraf op 1 september 2013. Er werd een oproep gedaan om verdere financiële steun van de EU aan Irak te koppelen aan het initiëren van een onderzoek en het geven van garanties voor de bescherming en de veiligheid van Iraanse vluchtelingen. De Europarlementariërs herhaalden de noodzaak om onmiddellijk VN blauwhelmen in Camp Liberty bij Bagdad te stationeren, waar de meerderheid van de Iraanse vluchtelingen in Irak verblijft.

Deze conferentie werd gelijktijdig gehouden met de septemberzitting van het Europees Parlement in Straatsburg en werd georganiseerd door de onderafdeling “Vrienden van een Vrij Iran” (FoFI) die actief gesteund wordt door 300 Europarlementariërs uit verschillende politieke groeperingen.

Vice-president Alejo Vidal-Quadras zei: “Dit is waarschijnlijk het meest trieste wat ik tijdens mijn politieke loopbaan heb meegemaakt. 52 onschuldige en volstrekt weerloze vluchtelingen zijn een voor een doodgeschoten door degenen die verondersteld werden hen te beschermen.”
“Volgens mij is deze aanval op ongewapende en weerloze mensen in feite een duidelijk signaal van de mullahs aan de rest van de wereld: ze vertellen ons wie hun echte tegenstanders zijn.”
De heer Vidal-Quadras voegde daaraan toe: “Tien minuten geleden had ik een telefoongesprek met iemand van het kabinet van mevrouw Ashton. Ik vertelde hem dat de zeven gijzelaars uit Ashraf, waaronder zes vrouwen, zijn overgebracht naar de grens met Iran en dat het duidelijk is dat ze hen naar Iran willen deporteren. Dat we dus een zeer krachtige boodschap van haar verwachten aan de regering van Irak dat, als deze zeven mensen niet onmiddellijk worden vrijgelaten en onder VN-bescherming worden geplaatst, dit ernstige diplomatieke en financiële gevolgen zou hebben voor Irak. En dat als deze mensen naar Iran  gebracht en vermoord worden, de EU er alles aan zal doen om de verantwoordelijke Irakezen strafrechtelijk ter verantwoording te roepen.”

“Wij zijn zeer bezorgd over het lot van de zeven gijzelaars, evenals over het gebrek aan bescherming in beide kampen, wat de bewoners kwetsbaar maakt voor nieuwe aanslagen. We roepen de Europese leiders, de VN en de Amerikaanse regering op om een grondig onderzoek naar deze gruweldaad te eisen, een beroep te doen op de regering van Irak voor de veilige vrijlating van de gijzelaars en VN bescherming van beide kampen te garanderen totdat alle bewoners zijn geherhuisvest.”

Struan Stevenson, voorzitter van de delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met Irak zei: “Hadden de Europese leiders en de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken, Catherine Ashton, meer aandacht besteed aan de herhaalde oproepen en gehandeld conform hun verantwoordelijkheden, dan had deze gruweldaad vermeden kunnen worden.”

Hij riep mevrouw Ashton en de EU-leiders op om “een onafhankelijk internationaal onderzoek naar deze gruweldaad in te stellen en de schuldigen voor het gerecht te brengen, VN blauwhelmen in Camp Liberty te stationeren, de zeven inwoners van Ashraf die op 1 september gegijzeld zijn te vinden en te bevrijden en de bewoners van kamp Liberty in hun land toe te laten.”
Hij waarschuwde dat “verdere passiviteit onder welk voorwendsel dan ook gewoon de weg vrijmaakt voor een nog grotere slachting onder deze weerloze Iraanse vluchtelingen in Irak.”

Alejo Vidal-Quadras, Vice-voorzitter van het Europees Parlement
Struan Stevenson, Voorzitter van de delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met Irak

Achtergrond:
In de vroege uren van zondag 1 september deden Iraqi Special Forces een aanval op Kamp Ashraf, dat de afgelopen 27 jaar de thuisbasis was van Iraanse dissidenten in Irak, waarbij 52 van de 100 weerloze bewoners die in het kamp waren achtergebleven werden doodgeschoten en 7 ontvoerd.

De slachtoffers waren allemaal ‘beschermde personen’ onder de Conventie van Genève en waren in Ashraf achtergebleven op basis van een overeenkomst met de Verenigde Staten, de Verenigde Naties en Irak. Volgens de laatste berichten zijn de gijzelaars, die in handen waren van strijdkrachten die vallen onder het Iraakse ministerie,  overgebracht naar de regio al-Amara aan de grens met Iran om te worden uitgeleverd aan het theocratische regime.

De VN-missie,  die op 2 september kamp Ashraf bezocht, rapporteerde: “de delegatie was getuige van 52 lichamen in een geïmproviseerd mortuarium. Alle overledenen vertoonden schotwonden, de meeste van hen in het hoofd en het bovenlichaam en van verscheidene waren de handen geboeid.”
Gisteren, 10 september, hebben twee van de grootste fracties van het Europees Parlement, afzonderlijke verklaringen (ALDE en EPP) afgegeven waarin de massa-executie van Iraanse dissidenten in Kamp Ashraf op 1 september ten stelligste wordt veroordeeld en de onmiddellijke vrijlating van de zeven gegijzelde bewoners van Ashraf geëist wordt.