5 oktober 2013 – Europarlementariërs waarschuwen dat er ieder moment weer een gewapende aanval op de weerloze asielzoekers in Camp Liberty bij Bagdad kan plaatsvinden.

In het Europees Parlement heeft het Spaanse parlementslid Francisco Sosa Wagner een schriftelijke reactie gevraagd aan de EU Commissie inzake de massamoord in het vluchtelingenkamp Ashraf in Irak, waar op 1 september 52 Iraanse vluchtelingen zijn gedood en zeven andere asielzoekers zijn ontvoerd en gegijzeld door Iraakse militairen. De afgevaardigde wees erop dat aan de Iraanse asielzoekers in Irak de status is verleend van “internationaal beschermde personen” volgens de Vierde Conventie van Genève. Daardoor kunnen zij krachtens het internationale recht aanspraak maken op bescherming en veiligheid.

In zijn verzoek vroeg de afgevaardigde aan Catherine Ashton, chef buitenlands beleid van de EU, om stelling te nemen over de noodzaak van een onafhankelijk onderzoek van de VN naar het bloedbad en de bescherming van de Iraanse asielzoekers, die in Camp Liberty bij Bagdad verblijven, door  VN Blauwhelmen.
In de afgelopen weken hebben veel parlementariërs in het EU- parlement zich erover uitgesproken dat de internationale gemeenschap moet zorgen voor de bescherming van de meer dan 3.000 Iraanse asielzoekers die in Camp Liberty in acuut levensgevaar verkeren. Zij hebben de EU-lidstaten ook opgeroepen om de  Iraanse ballingen van Camp Liberty asiel te verlenen.

De Europarlementariërs waarschuwden dat er ieder moment weer een gewapende aanval op de weerloze asielzoekers in Camp Liberty bij Bagdad kan plaatsvinden. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het bloedbad in Ashraf moeten strafrechtelijk vervolgd worden. Alleen bescherming door VN  blauwhelmen kan voorkomen dat de Iraanse ballingen in Camp Liberty slachtoffer worden van nog meer moordpartijen.

Verscheidene parlementsleden hebben ook een beroep gedaan op de EU, de secretaris-generaal van de VN en de Amerikaanse regering om zich in te zetten voor de redding van de zeven Iraanse asielzoekers, waaronder zes vrouwen, die op 1 september uit Ashraf zijn ontvoerd  en gegijzeld door Iraakse troepen. Zij lopen gevaar te worden uitgeleverd aan het regime in Teheran. Dit zou voor de leden van de Iraanse oppositie de doodstraf betekenen.