7 oktober 2013 – De rechterlijke macht van het Iraanse regime in Teheran heeft een jonge man veroordeeld tot het uitsteken van zijn ogen en het afsnijden van zijn rechteroor, volgens het staatsdagblad Sharq.

De man van wie alleen de voornaam, Jamshid, werd vermeld, werd veroordeeld wegens het opzettelijk gooien van zuur in het gezicht van een meisje dat Shirin heet, die daardoor haar gezichtsvermogen en rechteroor kwijtraakte.

Ambtenaren van de rechterlijke macht van het Iraanse regime verdedigen openlijk het afsnijden van handen en voeten, het verwijderen van het oog van een “verdachte”, en zelfs steniging als wezenlijk onderdeel van hun rechtskundige wetgeving.
Op 1 mei zei Mohammad-Javad Larijani, die op dat moment het hoofd van de Raad Mensenrechten binnen de rechterlijke macht van de moellahs was: “Vergelding en straf zijn mooie en noodzakelijke zaken. Het is een vorm van bescherming van het individu en van de burgerrechten van het volk binnen de samenleving. De beul of de persoon die de straf uitvoert is in feite een verdediger van de mensenrechten. Men kan zeggen dat vergelding een daad van menslievendheid is.”