2 november 2013 –  De Verenigde Naties hebben hun voormalige vertegenwoordiger voor Irak, Taher Boumedra, gezegd ’te zwijgen’ over het lot van de Iraanse vluchtelingen in Kamp Ashraf. Dat heeft hij onthuld op een conferentie in Londen.

In een toespraak voor de Britse parlementaire commissie voor Vrijheid in Iran op 28 oktober beschuldigde de heer Boumedra ook de Iraakse premier Nouri al-Maliki van het bloedbad onder de leden van de Iraanse oppositie in het kamp en het ontvoeren van zeven gijzelaars.
Hij zei over de gruweldaad van 1 september: “Het is absoluut onmogelijk dat iemand kamp Ashraf bereikt zonder te worden ontdekt door Iraakse veiligheidstroepen.
Het is onmogelijk om het kamp binnen te komen, de bewoners urenlang op te jagen, 52 mensen te doden, gebouwen en bunkers te laten ontploffen en dan ook nog zeven mensen uit het kamp te ontvoeren dwars door een dubbele beveiliging, en dat vervolgens de regering beweert van niets te weten. Dat is een leugen.
En over de zeven ontvoerde mensen zegt de Iraakse regering niet te weten waar ze zijn en wie ze heeft ontvoerd.
Maar laat ik u vertellen dat de zeven worden vastgehouden in faciliteiten van de regering en verplaatst worden.”
De heer Boumedra wijst ook beweringen van de hand dat de bewoners van Ashraf zelf verantwoordelijk zouden zijn voor het schenden van de mensenrechten in hun kamp.
Hij zei: “Ik vind het echt schokkend om dit soort beschuldigingen te horen, vooral omdat de politieke- en veiligheidsadviseurs van de minister-president openlijk gezegd hebben, en dat is vastgelegd: we zullen het leven in Ashraf ondraaglijk maken, wij zullen hen geen minuut rust gunnen, en we zullen ze van hun basisbehoeften beroven zodat ze Irak verlaten.
Ze beweren dat de bewoners van Ashraf niet samenwerken met de VN en het proces van toekenning van de vluchtelingenstatus van de UNHCR belemmeren.
Het zijn niet de bewoners van Ashraf die hun zaken beoordelen. Het is de UNHCR. In deze ontwikkelingsfase wordt het proces dus opgehouden en stopgezet. Kunnen we de schuld daarvan op de bewoners van Ashraf schuiven? Als we de procedure eenmaal begrijpen weten we wie het belemmert. Dat zijn niet de bewoners van Ashraf, maar de VN zelf.
De UNHCR is verplicht om elke zaak te beoordelen en binnen zes maanden vraaggesprekken te houden. Nu meer dan een jaar geleden zijn 2.000 mensen geïnterviewd en die wachten nog steeds op hun beoordeling. Kunnen we de bewoners van Ashraf daarvan de schuld geven?
Ik sta echt versteld hoe diplomaten erin slagen om de waarheid te verhullen door te zeggen dat alles de schuld is van de bewoners van Ashraf.”
De heer Boumedra besloot: “Ik wil ermee eindigen te vertellen dat ik een officieel schrijven van de VN in New York heb ontvangen waarin stond dat ik mijn mond moet houden.”
Tahar Boumedra was hoofd Mensenrechten van de missie van de Verenigde Naties voor Irak (UNAMI) en adviseur van de speciale vertegenwoordiger voor Irak van SGVN toen de Iraanse oppositie werd overgebracht naar het ‘gevangeniskamp’ Liberty.
De heer Boumedra zei dat hij gedwongen werd af te treden omdat UNAMI er in Irak niet in is geslaagd de rechtsstaat te handhaven en de mensenrechten te beschermen en bepaalde onrechtmatige gedragingen van de Iraakse regering in de doofpot heeft gestopt.
Hij heeft een boek gepubliceerd met de titel ‘The Untold Story of Ashraf ‘ waarin de ‘wrede, onmenselijke en vernederende’ behandeling van de Iraanse oppositie wordt onthuld.