4 november 2013

De demonstranten riepen de Amerikaanse president Obama op om in te grijpen opdat de zeven Iraanse asielzoekers, die op 1 september als gijzelaars door Iraakse soldaten uit het vluchtelingenkamp Ashraf zijn meegenomen,worden vrijgelaten.

Tijdens het bezoek van de Iraakse premier Maliki aan de VS hebben Iraanse ballingen en mensenrechtenactivisten in Washington op 31 oktober en 1 november door middel van wakes en betogingen de Amerikaanse overheid opgeroepen zich in te zetten voor de bescherming van meer dan 3.000 Iraanse asielzoekers die in Camp Liberty in Irak in acuut levensgevaar zijn.

De deelnemers aan het protest veroordelen het vermoorden van 52 Iraanse vluchtelingen op 1 september in de nederzetting Ashraf in Irak als een doelgerichte massa-executies en misdaad tegen de menselijkheid. Volgens veiligheidsexperts zit het regime in Teheran, dat een vernietigingscampagne voert tegen Iraanse dissidenten, achter het bloedbad in Ashraf. De Iraakse regering en hun premier Maliki, die banden hebben met met het regime in Teheran, schrikken ook niet terug voor een slachtpartij op weerloze asielzoekers. In 2009 en 2011 zijn bij gewapende aanvallen door het Irakese leger ook al meer dan 50 Iraanse ballingen in Kamp Ashraf gedood en honderden gewond.

De demonstranten riepen de Amerikaanse president Obama op om in te grijpen opdat de zeven Iraanse asielzoekers, waaronder zes vrouwen, die op 1 september tijdens de gewapende aanval door Iraakse soldaten uit het vluchtelingenkamp Ashraf als gijzelaars werden ontvoerd, vrijgelaten worden. Volgens berichten uit Irak worden de gijzelaars onder marteling verhoord door het Iraakse leger. Zij lopen gevaar te worden uitgeleverd aan het regime in Teheran. Dit zou voor de leden van de Iraanse oppositie de doodstraf betekenen.

Sprekers tijdens de betogingen, waaronder ook de vroegere voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Newt Gingrich, drongen er bij de Amerikaanse regering op aan de economische hulp aan Irak op te schorten, totdat de Iraakse regering zorgt voor het vrijlaten van de gijzelaars en voor de veiligheid in Camp Liberty. De Iraakse regering moet door middel van politieke en economische druk duidelijk worden gemaakt dat het afslachten, gijzelen en uitleveren aan Iran van asielzoekers onaanvaardbaar is.

Ze wezen de Amerikaanse regering op hun verantwoordelijkheid voor de bescherming van de Iraanse asielzoekers in Camp Liberty. De politieke vluchtelingen in Kamp Liberty zijn door de Verenigde Naties erkend als asielzoekers. Bovendien is hen de status “internationaal beschermde personen” toegekend volgens de Vierde Conventie van Genève. Daardoor maken zij krachtens het internationale recht aanspraak op bescherming en veiligheid.

Familieleden eisten dat de Iraanse vluchtelingen in Irak omgaand internationale bescherming krijgen. De in Camp Liberty geïnterneerde vluchtelingen lopen continu gevaar het slachtoffer te worden van terreuraanslagen. Sinds februari 2013 zijn daar door terreuraanslagen 10 mensen gedood en meer dan 170 gewond.