2 november 2013 – In de afgelopen dagen zijn er in verschillende Iraanse gevangenissen ten minste 39 mensen geëxecuteerd, waaronder een aantal politieke gevangenen.

De massa-executies in Iran houden onverminderd aan. Ook onder de nieuwe president van het regime, Rohani, die de wereldgemeenschap misleidt door zich als “gematigd” te presenteren, blijven doodvonnissen en executies een instrument van het regime in Teheran om de bevolking te intimideren en protesten in de kiem te smoren. De executiepraktijken in Iran staan volgens verklaringen van VN-experts gelijk aan willekeurige moordpartijen.
Volgens berichten van mensenrechtenactivisten en Iraanse staatsmedia zijn alleen al in de afgelopen zeven dagen in verschillende Iraanse gevangenissen ten minste 39 mensen geëxecuteerd, waaronder meerdere politieke gevangenen en mensen van etnische minderheden.

Op 25 oktober werd de  politieke gevangene Habibollah Golparipour (foto), die behoorde tot de Koerdische minderheid in Iran, geëxecuteerd. Op de ochtend van 25 oktober werd hij uit de gevangenis van de stad Oroumieh (noordwest Iran) meegenomen naar een onbekende locatie waar hij werd geëxecuteerd . Amnesty International heeft tevergeefs campagne voor hem gevoerd. Zijn familie werd voorafgaand aan de executie niet geïnformeerd.
Habibollah Golparipour werd in maart 2010 ter dood veroordeeld door een revolutionaire rechtbank. Zijn proces duurde slechts een paar minuten. Hij werd beschuldigd van staatsvijandige activiteiten (door het regime van Teheran aangeduid als “vijandschap met God”) en van het lidmaatschap in een Koerdische dissidente groepering. Tijdens zijn detentie werd hij gemarteld .

Op 26 oktober werden in de provinciale hoofdstad Zahedan, zuidoost Iran, 16 leden van de soennitische minderheid geëxecuteerd. Ze zaten al een aantal jaar in de dodencellen van de gevangenis van Zahedan. De opperrechter van de Iraanse provincie Sistan-Baluchistan zei dat de executies een vergelding waren voor een aanval door rebellen de vorige dag. De executie van mensen als vergelding voor een daad waarbij zij niet betrokken waren is een willekeurige buitengerechtelijke moord.
Op 23 oktober had de speciale rapporteur van de VN voor de mensenrechten in Iran, Ahmed Shaheed, nog een oproep aan Iran gedaan  om een moratorium op alle terechtstellingen af te kondigen, openbare executies, waaronder steniging, te verbieden, en om de doodstraf te beperken tot zulke misdaden die ook volgens het internationaal recht als zware misdaden gelden.