De vereniging voor mensenrechten in Iran doet een oproep aan alle instellingen voor mensenrechten, met name de hoge commissaris voor mensenrechten, de VN werkgroep ten aanzien van willekeurige opsluitingen, de speciale rapporteur ten aanzien van onwettige, haastige, of willekeurige terechtstellingen, de speciale verslaggever over foltering en andere wrede onmenselijke en ontluisterende behandeling of bestraffing en de speciale verslaggever over de schending van mensenrechten in Iran om onmiddellijk te handelen ten bate van de redding van de levens van politieke gevangenen die hun toevlucht hebben genomen tot hongerstakingen om te getuigen over de  jammerlijke toestand van de instellingen van de overheid die zich bezig houden met foltering en de groeiende golf van willekeurige terechtstellingen die leiden tot een rampzalige toestand.
In de Oezel  Hissar gevangenis zijn zes Koerdische gevangenen een hongerstaking begonnen sedert 4 November uit protest tegen hun doodvonnis en het feit dat zij zijn overgebracht naar gewone gevangenissen.
In plaats van te kijken naar de eisen van de gevangenen ,hebben beulen van het begin af aan de gevangenen geslagen en ze overgebracht naar eenzame opsluiting. Na 41dagen hongerstaking hebben zij last van stuiptrekkingen, een scherp dalende bloeddruk en hun algehele lichamelijke toestand is ernstig verslechterd. Vier van hen hebben maagbloedingen en ontstoken nieren ,zij lijden ook onder hevige stoornissen van gezicht en gehoor, spierpijn en slapeloosheid. Verscheidenen van hen hebben vaak hun bewustzijn verloren en zijn nauwelijks in staat om te bewegen. Beulen hebben verhinderd dat de hongerstakers in aanraking komen met andere gevangenen.
Zij hebben aangekondigd dat zij door zouden gaan met de hongerstaking ,als hun doodvonnissen niet zouden worden herroepen .Beul Nasiripour  de rechter die zogenaamd toezicht houdt over de gevangenis ,heeft de hongerstakers bedreigd met snelle terechtstellingen als zij niet snel zouden ophouden met hun hongerstaking.
In de zelfde gevangenis zijn sedert 25 November ongeveer duizend gevangenen meestal uit de groep ter dood veroordeelden een hongerstaking begonnen tegen de terechtstelling van groepen.De  staking won snel aan overtuigingskracht en het aantal hongerstakers groeide uit tot 3000 mensen en duurde 10 dagen.
Te gelijkertijd zijn in verscheidene cellen van de Evingevangenis  mensen overgegaan tot  onbeperkte hongerstakingen  om de onmenselijke doodvonnissen van het revolutionaire gerechtshof aan de kaak te stellen.
In de Maraghe gevangenis begonnen 50 gevangenen een hongerstaking ,Dinsdag 3 December. Deze gevangenen die opgesloten waren in de jeugdafdeling keerden zich ook tegen de ondragelijke toestand  in de gevangenis waar ook het ontbreken van verwarming aan bijdroeg.
Een politieke gevangene die is overgebracht naar de gewone cellen  in de Bander Abbas gevangenis ,is gaan hongerstaken sedert 10 November. Deze gevangene  die onder toezicht staat van de beulen van de inlichtingen en de veiligheidsdienst en die is beroofd van de omgang met andere gevangenen ,is herhaaldelijk bedreigd met de dood door Hassan Morsalpur hoofd van de Bander  Abbas gevangenis .Morsalpur is verwant met Qasem Soleimani commandant van de beulen van de Qudsbrigade. Een andere politieke gevangene in de Borazian gevangenis is ook begonnen met een hongerstaking sedert 8 December.
Wanneer men het feit onderschat dat onderhandelen met het godsdienstig fascisme dat heerst over Iran, over kernwapens met het oog gericht op winst zonder een blik te slaan op de grove schending van mensenrechten, massaterechtstellingen, moedigt het bewind alleen maar aan om zijn misdaden te laten toenemen en verergeren. De Iraanse verzetsbeweging roept op tot een wereldwijde inspanning van de verdedigers van de mensenrechten om een eind te maken aan willekeurige terechtstellingen ,om verzoeken en klachten van gevangenen te onderzoeken en verwerpt de wereldwijde stilte ten aanzien van misdaden tegen de menselijkheid in Iran.