20 december 2013 – Succesvolle juridische campagne: de Spaanse rechter stelt een onderzoek in tegen de nationale veiligheidsadviseur van Irak wegens betrokkenheid bij twee moordpartijen op Iraanse asielzoekers in Ashraf.

De internationale juridische campagne om de Iraanse asielzoekers in Irak te beschermen heeft een groot succes behaald: het bloedbad van 1 september 2013, waarbij in Kamp Ashraf 52 Iraanse vluchtelingen zijn doodgeschoten, heeft nu voor het eerst strafrechtelijke gevolgen voor degenen die verantwoordelijk zijn. Een Spaanse rechtbank is een onderzoek gestart tegen Faleh al-Fayad, de nationale veiligheidsadviseur van de premier van Irak, “wegens vermeende misdaden tegen de internationale gemeenschap”.
De veiligheidsadviseur wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de massamoord in het vluchtelingenkamp Ashraf ten noorden van Bagdad. Tijdens die gewapende aanval zijn zeven vluchtelingen, waaronder zes vrouwen, door Iraakse soldaten als gijzelaars meegenomen. Ze worden in een van de beruchte martelgevangenissen van Bagdad vastgehouden.
Daarnaast is de Iraakse nationale veiligheidsadviseur door de Spaanse justitie ook beschuldigd van deelname aan een militaire aanval op Iraanse vluchtelingen in Kamp Ashraf op 8 april 2011, waarbij onder de daar wonende leden van de Iraanse oppositie 36 doden vielen, waaronder acht vrouwen, en meer dan 300 gewonden.
Familieleden van de in Ashraf wonende Iraanse ballingen hebben in Spanje de Iraakse verantwoordelijken voor de bloedbaden van juli 2009, april 2011 en september 2013 aangeklaagd. Volgens de Spaanse wetgeving kunnen zware misdaden, buiten Spanje gepleegd, worden aangegeven en behandeld in Spanje wanneer het vermoeden bestaat dat ze door de justitie ter plaatse niet zullen worden vervolgd.

Volgens het besluit  van de Spaanse rechter zijn de aanvallen op de nederzetting Ashraf een schending van het Verdrag van Genève betreffende de bescherming van burgers. De daar wonende Iraanse ballingen werd de status van “internationaal beschermde personen” volgens de Vierde Conventie van Genève verleend.
Dr Juan Garces (foto ), expert in internationaal recht, is de advocaat van de eisers in het onderzoek van de Spaanse rechter tegen de verantwoordelijken voor het bloedbad op Iraanse vluchtelingen in Kamp Ashraf. In de jaren ’90 was Dr Garces betrokken bij de aanklachten tegen de voormalige Chileense dictator Augusto Pinochet wegens marteling en andere misdaden tijdens zijn dictatuur.
Over de juridische status van de Iraanse ballingen in Kamp Ashraf en Liberty in Irak zei Dr Garces: “De Iraanse ballingen, die vroeger in Ashraf woonden en nu in Camp Liberty bij Bagdad, staan sinds 2004 onder de bescherming van de Vierde Conventie van Genève. Daardoor kan elke staat die deze overeenkomst heeft ondertekend de verantwoordelijken  voor de aanslagen en moordpartijen op deze Iraanse ballingen strafrechtelijk ter verantwoording roepen.”
In een persverklaring van dr. Juan Garces van 17 december staat onder meer, dat er een onderzoek zal worden ingesteld tegen de Iraakse veiligheidsadviseur, omdat hij wordt beschuldigd van “ernstige schendingen van de Vierde Conventie van Genève en het Eerste Aanvullend Protocol.” In zijn hoedanigheid van voorzitter van de Ashraf Commissie, die ressorteert  onder het Bureau van de minister-president, is Faleh al-Fayad vermoedelijk betrokken geweest bij de moordpartijen in Ashraf van  8 april 2011 en van 1 september 2013. Hij zal beschuldigd  worden van 35 gevallen van moord en 337 gevallen van het opzettelijk toebrengen van letsel bij de aanval van 8 april 2011, en van 52 gevallen van moord en zeven gevallen van ontvoering op september 2013, en bovendien van marteling en schending van de lichamelijke integriteit van de bewoners van Ashraf.
In het rechterlijk bevel werd vastgesteld: “Moorden, verwondingen, het onthouden van voedingsmiddelen en gezondheidszorg – dit alles kan in Ashraf niet gebeurd zijn zonder de kennis van de commissieleden en vooral van Faleh al-Fayyad. In de burgerlijke en militaire hiërarchie leidde hij de operatie van 8 april 2011 op bevel van de minister-president, die de opperbevelhebber is van de Iraakse strijdkrachten. Faleh al-Fayad is verantwoordelijk voor veiligheidskwesties in het hele land, inclusief Ashraf”
Verder staat in het rechterlijk bevel: “Op 1 september 2013 hebben de Iraakse strijdkrachten, die Ashraf afgegrendeld en bezet hielden, de koelbloedige moord op 52 inwoners laten gebeuren. Er werden verder zeven beschermde personen tijdens de aanval ontvoerd en deze zijn nog steeds niet vrijgelaten. De Iraakse autoriteiten hebben niet medegedeeld waar ze zich bevinden. Veel eigendommen van de bewoners werden geplunderd, verschillende gebouwen zijn met explosieven vernield en in brand gestoken.”
De Spaanse justitie stelt ook een onderzoek in tegen verscheidene Iraakse militaire bevelhebbers wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Ashraf.

Op een informatiebijeenkomst in Rome hebben activisten het succes van de juridische campagne gevierd. Familieleden van vluchtelingen in Irak  waren in verschillende Europese steden in hongerstaking gegaan om aandacht te vragen voor de levensgevaarlijke situatie waarin de asielzoekers in Irak zich bevinden. De hongerstaking werd beëindigd, de campagne zal worden voortgezet met wakes, betogingen, publiiteits-, media- en juridische acties.