19 december 2013 – De christenen in Iran zijn het slachtoffer van systematische vervolging. Dit omvat willekeurige arrestaties, strenge beperkingen van erediensten in het Farsi, een verbod op de verspreiding van Bijbels en christelijke literatuur, intimidatie en represailles.

In Teheran veroordeelde de Revolutionaire Rechtbank de ernstig zieke predikant Vruir Avanessian (foto) tot drie en een half jaar gevangenis. De rechter legde deze straf op wegens vermeende “staatsvijandige activiteiten en het verspreiden van ideeën die de integriteit van de Islamitische Republiek Iran bedreigen.”
De 61-jarige predikant is pastor van de Pinkstergemeente “Assemblies of God”. Hij werd al op 27 december 2012, samen met enkele andere christenen, tijdens een kerstfeest gearresteerd. De hulporganisatie Open Doors uitte scherpe kritiek op het vonnis en riep op tot gebed voor de pastor en alle andere gevangen christenen. Door dit vonnis logenstraft het regime de woorden van de nieuwe president Hassan Rouhani, die voor zijn verkiezing had gezegd de situatie van de religieuze minderheden in het land te verbeteren.
De christenen in Iran zijn het slachtoffer van systematische vervolging. Daarbij horen willekeurige arrestaties, strenge beperkingen op erediensten in de landstaal Farsi, het verbod op de verspreiding van Bijbels en christelijke literatuur, intimidatie en represailles.
Met de vervolging van religieuze minderheden handelt het regime in Teheran in strijd met het recht op vrijheid van godsdienst. Iran heeft zich daartoe verbonden door het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten te ondertekenen.