20 december 2013 – De Verenigde Naties gaven uiting aan hun diepe bezorgdheid over het toepassen van foltering, het grote aantal terechtstellingen, het ontbreken van de rechtsstaat en de voortdurende onderdrukking van vrouwen en minderheden.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft op 18 december met grote meerderheid het regime in Teheran berispt wegens de ernstige schendingen van de mensenrechten van de eigen bevolking. Iran gaat ondanks recente aankondigingen om de situatie te verbeteren gewoon door “met een breed scala van systematische mensenrechtenschendingen”, aldus de resolutie die werd aangenomen. De resolutie werd ingediend door de regering van Canada en werd gesteund door 46 andere landen, waaronder Duitsland.

De Verenigde Naties gaven uiting aan hun diepe bezorgdheid over het gebruik van foltering, het grote aantal terechtstellingen, het ontbreken van de rechtsstaat en de voortdurende onderdrukking van vrouwen en minderheden.

De resolutie verwijst naar het recente verslag van de secretaris-generaal van de VN over de situatie in Iran: “wijdverbreide schendingen van de mensenrechten en grote tekortkomingen en obstakels in het beschermen van de mensenrechten.” Dit rapport geeft uiting aan “diepe bezorgdheid over ernstige mensenrechtenschendingen” in Iran, waaronder:

  • Foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, zoals geseling en amputaties
  • Het aanhoudend grote aantal executies, met inbegrip van openbare terechtstellingen en executies van minderjarigen
  • De aanwezigheid van gevangenen die bedreigd worden met de dood door steniging
  • Arrestaties, gewelddadige intimidatie en bedreiging van vrouwen, het terroriseren van vrouwen wegens hun arbeid voor de mensenrechten, en discriminatie van vrouwen en meisjes in wetgeving en praktijk
  • Toenemende discriminatie en aanhoudende schendingen van de mensenrechten van religieuze, etnische, taalkundige en andere minderheden
  • Aanhoudende en ernstige beperkingen van de vrijheid van meningsuiting en van vergadering
  • Een toename van pesterijen, intimidatie en vervolging van politieke tegenstanders en mensenrechtenactivisten.

Door middel van de resolutie wordt Iran gesommeerd om de speciale VN-rapporteurs inzake specifieke mensenrechtenthema’s in Iran toe te laten, hetgeen het regime in Teheran tot nu toe niet heeft toegestaan.