Geseling in het openbaar
Op woensdag 28 oktober kreeg de Koerdische Hussein Khosravi 80 zweepslagen. Volgens een welingelichte bron had de Koerd op advies van zijn arts wat bier gedronken omdat hij nierstenen had. Hij werd gearresteerd en tot zweepslagen veroordeeld. 28 november 2013
Marteling
Volgens berichten uit Sistan en Baluchistan zijn in de Iraanse stad Shahr inwoners van de Baluchi minderheid gedood  door veiligheidstroepen. Eén lichaam werd aan de familie overgedragen op voorwaarde dat de begrafenis volstrekt in stilte zou plaatsvinden. Het gemartelde lichaam van het andere slachtoffer, Ayoub Damani, werd de dag na zijn arrestatie aan zijn familie overgedragen. 29 augustus 2013
Steniging
Zahra Poorsaie en Ali Saie Bashsir werden in 2012 veroordeeld tot de dood door steniging door het hof van strafrecht van de provincie Azerbayjan onder leiding van mullah Amiri. Het Hooggerechtshof heeft hun bezwaarschrift behandeld, verworpen en het vonnis bekrachtigd. 15 augustus  2013

Onderdrukking van minderheden
Veiligheidsagenten van het regime deden in Mashhad een inval in de woning van de zoroastriër Omid Nasseri met de bedoeling hem hem te arresteren, maar hij was niet thuis. De agenten bedreigden zijn gezin en zeiden dat ze hem moeten overhalen om zich te melden bij de veiligheidsdienst. Vervolgens werden zijn boeken, geschriften en computer door de agenten in beslag genomen. 24 oktober 2013
Onderdrukking van vrouwen
De chef van de Luchthavenpolitie, kolonel Hassan Mehri verklaarde: “het project voor ‘Morele Veiligheid ‘ is volledig van kracht op de luchthavens van het land. Volgens dit project worden mensen met incorrecte kleding niet toegelaten in de ruimtes van de luchthavens.” 17 november 2013