6 januari 2014 – “Er zijn dringend maatregelen nodig om de gewonden te helpen en verdere wreedheden tegen deze ontheemde mensen te voorkomen.”
Het mensenrechtencomité van de Britse Law Society of England and Wales, dat wereldwijd campagne voert voor mensenrechten en rechtsstaat, heeft op 2 januari de terroristische aanval op de Iraanse asielzoekers in Camp Liberty in Irak scherp veroordeeld.
Op 26 december werd er een terroristische aanslag gepleegd op Camp Liberty bij Bagdad, waar 3000 Iraanse asielzoekers worden vastgehouden. In het kamp zijn tientallen raketten en mortiergranaten ingeslagen. Drie Iraanse ballingen waren op slag dood, een andere overleed op 3 januari aan de gevolgen van de aanslag. Ruim 50 mensen raakten gewond.

Bij de aanval op het vluchtelingenkamp raakten ruim 50 mensen gewond.
De in Londen gevestigde juristenvereniging heeft een oproep gedaan voor effectieve maatregelen om de Iraanse ballingen in Camp Liberty te beschermen. Professor Sara Chandler, voorzitter van het mensenrechtencomité, zei: “Er zijn dringend maatregelen nodig om de gewonden te helpen en verdere wreedheden tegen deze ontheemde mensen te voorkomen.”
Zij wees erop dat asielzoekers in Camp Liberty volgens het internationaal recht aanspraak kunnen maken op bescherming. Hen is de status van “internationaal beschermde personen”  toegekend in overeenstemming met de Vierde Conventie van Genève. Daardoor is de internationale gemeenschap verplicht hen te beschermen.