De Iraanse asielzoekers in Camp Liberty bij Bagdad, die eind december slachtoffer werden van een terroristische aanslag, hebben opnieuw een beroep gedaan op de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen en de Europese landen, om de bij de aanval gewond geraakte personen voor medische behandeling naar Europa te evacueren.

Onder de zwaargewonden is de 31-jarige Hassan Mohammadi (foto) die door granaatscherven ernstig gewond raakte. Na verschillende operaties en een beenamputatie is zijn toestand nog steeds kritiek.
Bij de aanval van 26 december werden zowel de woonbarakken als de verzorgingsfaciliteiten van het vluchtelingenkamp getroffen door tientallen raketten en mortiergranaten. Drie Iraanse ballingen waren op slag dood, een ander overleed op 3 januari aan de gevolgen van de aanslag. Ten minste 70 mensen raakten gewond. Veel gewonden zijn verminkt en hebben ernstige brandwonden en meerdere botbreuken.
Onder de gewonden voor wie evacuatie noodzakelijk is, is ook de Iraanse banneling Khosrow Rezai, die ernstig oogletsel heeft. Ondanks de medische behandeling loopt hij het risico zijn gezichtsvermogen te verliezen.
In Camp Liberty worden de asielzoekers ook nog gekweld door het Iraakse leger, dat de medische zorg blokkeert. In het kamp heerst een medische noodsituatie. De ziekenboeg is niet uitgerust voor de verzorging van 3.000 mensen, noch voor de behandeling van noodgevallen.
De toegang van de asielzoekers tot de gezondheidszorg buiten het kamp wordt steeds opnieuw verhinderd. Het wordt niet toegestaan dat de bestaande medische faciliteiten van Ashraf, waar de Iraanse ballingen 25 jaar hebben gewoond, naar Camp Liberty worden overgebracht.
Het krijgen van medische zorg is een legitiem recht van ieder mens. Het nalaten van het verlenen van medische hulp als pressiemiddel is een misdaad tegen de menselijkheid en een vorm van fysieke en psychologische marteling.