Mensenrechtenexperts: ook politieke activisten en etnische minderheden worden door de executies getroffen. Het Iraanse regime heeft de plicht om het recht op leven te respecteren.
Mensenrechtendeskundigen van de Verenigde Naties, waaronder Christof Heyns, speciaal VN-rapporteur voor buitengerechtelijke of willekeurige executies, hebben het regime in Teheran opnieuw opgeroepen om te stoppen met de executies.

In de afgelopen weken is het aantal daarvan aanzienlijk toegenomen, vertelde de speciale VN- rapporteur voor de mensenrechten in Iran, Ahmed Shaheed (foto) op  22 januari in Genève. In de eerste weken van januari werden ten minste 40 mensen opgehangen, waarvan 33 alleen al in de afgelopen week.
De meeste terechtgestelden waren ter dood veroordeeld wegens drugsdelicten. Maar er zijn ook mensen geëxecuteerd wegens godslastering of wegens “bedreiging van de nationale veiligheid”. In 2013 telden de deskundigen in Iran 625 voltrokken doodvonnissen, ten minste 28 van de slachtoffers waren vrouwen.
Het is zorgwekkend dat de zwaarste straf, executie, ook toegepast wordt voor minder ernstige delicten. Ook politieke activisten en etnische minderheden worden erdoor getroffen. Het Iraanse regime is verplicht om het recht op leven te respecteren, aldus de VN-deskundigen. Als actief lid van de Verenigde Naties is Iran gesommeerd om met de executies te stoppen en ze alleen toe te passen bij bijzonder ernstige misdrijven.
Overspel, drugshandel, homoseksualiteit, alcoholgebruik en belediging van de Islam of van vooraanstaande politici – volgens internationaal recht en mensenrechtencriteria  zijn dat geen halsmisdaden, maar ze worden in Iran bestraft met de dood, amputatie, geseling, steniging, foltering en andere lichamelijke mishandeling. Mensen worden willekeurig gevangen gezet. Juridisch advies en een eerlijk proces worden geweigerd aan de gedetineerden. 25 januari 2014