5 februari 2014 – Humanitaire noodsituatie – Nobelprijswinnaars dringen aan op bescherming van de vluchtelingen en naleving van de mensenrechten
Professor Richard Roberts (foto), Nobelprijswinnaar in de geneeskunde, heeft samen met andere Nobelprijswinnaars een beroep gedaan op de Verenigde Naties om de bescherming van de Iraanse asielzoekers Camp Liberty (Irak ) te garanderen en ervoor te zorgen dat er een eind komt aan de intimidatie van de vluchtelingen.
In dit kamp in de buurt van Bagdad worden 3000 Iraanse asielzoekers vastgehouden. Het Iraakse leger, waaronder het kamp valt, probeert te de Iraanse vluchtelingen uit te putten door  het schenden van hun mensenrechten. De omstandigheden in Camp Liberty zijn een schending van de internationale humanitaire bepalingen voor vluchtelingenkampen. Vooral voor de huisvesting van ouderen, zieken en gehandicapten is dit voormalige Amerikaanse legerkamp ongeschikt.
Het is een vorm van fysieke en mentale marteling wanneer mensen in overvolle, onhygiënische barakken moeten wonen en wanneer er door een ontoereikend rioleringssysteem onhygiënische toestanden ontstaan . Camp Liberty is niet aangesloten op het riool. Het afvalwater moet met tankwagens worden afgevoerd. De Iraakse kampleiding verhindert steeds opnieuw het afvoeren van vuil water als opzettelijke intimidatie van de asielzoekers.

Doordat het rioolwater onvoldoende wordt afgevoerd lopen de gammele rioleringtanks over en wordt het kamp verontreinigd door afvalwater. De verontreinigde gedeeltes van het kamp zijn een haard van allerlei infectieziekten geworden. Er bestaat groot gevaar voor de verspreiding van besmettelijke ziekten in het kamp.
In Camp Liberty heerst een medische noodsituatie. De ziekenboeg is niet geschikt voor de medische zorg voor 3.000 mensen of voor de behandeling van noodgevallen. De vrije toegang van de asielzoekers tot de gezondheidszorg buiten het kamp is niet toegestaan.

De Iraanse ballingen doen er alles aan om de humanitaire situatie in Camp Liberty op eigen initiatief te verbeteren. Met de weinige middelen waarover zij beschikken leggen zij nieuwe constructies aan en voeren reparaties uit. Dit moeizame werk wordt door de kampleiding door willekeurige verboden en represailles steeds maar weer vertraagd, bemoeilijkt en belemmerd.

De asielzoekers in Camp Liberty hebben een beroep gedaan op de World Health Organization om ervoor te zorgen dat er menswaardige levensomstandigheden in het kamp worden gecreëerd, tot de Iraanse ballingen in veilige derde landen zijn opgenomen. Camp Liberty moet officieel worden erkend als vluchtelingenkamp van de VN vluchtelingenorganisatie. De VN moet ervoor zorgen dat de internationaal aanvaarde humanitaire regels worden gerespecteerd. Het kamp moet opengesteld worden voor mensenrechtenwaarnemers.