In de avond van 25 Januari namen IRGC veiligheidsagenten van Marivan in de provincie Koerdistan een Koerdische student en ijveraar voor mensenrechten Dana Lenj  Abadi met geweld gevangen en brachten hem naar een onbekende plaats van bestemming.
Bij een andere gelegenheid werden Arash  Moloudi en Heiman Biglori ontboden  door de inlichtingen-  en veiligheidsdienst in Marivan en 7 uren lang ondervraagd Dana wordt nog steeds bewaakt door veiligheidsagenten van de IRGC en zijn lot is onzeker.( 26 Januari 2014)