De Mullah’s blijven aanvallen richten op de verslaggever voor de Verenigde Volkeren over de mensenrechten in Iran.
De geestelijken van Iran blijven oproepen om de verslaggever dr.  Ahmed Shaheed voor de rechter te brengen omdat hij zou liegen en de onafhankelijkheid betwijfelde van de rechtspraak onder dit Iraanse bewind.

Deze aanvraag is de laatste in een rij van persoonlijke aanvallen tegen dr. Shaheed van de kant van gezagdragers van het Iraanse bewind.
Ebrahim Raish ,de eerste vertegenwoordigervan de rechterlijke macht onder dit bewind zei”De verslaggever over de mensenrechten heeft verscheidene malen gelogen over Iran.Hij heeft zijn  twijfels geuit over de onafhankelijkheid der rechters in Iran.En als er een rechtvaardig hof bestond ,zou deze verslaggever voor de rechter moeten worden gebracht en verhoord”.

Zijn beweringen werden door de staatstelevisiezender ,de omroep voor Iraans nieuws op dertig Januari laatsleden uitgezonden.De geestelijke Raisi ,een van de ambtenaren die verantwoordelijk was voor de afslachting van 30000 politieke gevangenen in 1988 ,is een van de belangrijkste geestelijken in de rechterlijke macht.
Een andere hoge rechterlijke ambtenaar ,Javad Larijani had volgens de door de staat geleide nieuwsdienst op 27 Januari gezegd “de verslaggever van de Verenigde Volkeren is een kwaadaardige gek”.

Hij vervolgde “heden ten dage worden degenen die worden beschouwd als verdedigers van de mensenrechten besmeurd door betrekkingen met terroristen . Verdedigers van mensenrechten is  een verkeerde betiteling die geen plaats heeft in de geschriften van de Verenigde Volkeren”.
De persoonlijke aanvallen op Ahmed Shaheed namen in hevigheid toe nadat hij een eerste weergave  van zijn verslag had geopenbaard en gestuurd naar Iran om de Iraanse ambtsdragers tijd te geven voor hun antwoord.