8 februari 2014 – Als deze trend doorzet zal Iran wereldwijd opnieuw een van de hoogste executiepercentages hebben.
De Canadese minister van Buitenlandse Zaken John Baird (foto) verklaarde op 4 februari dat zijn regering diep geschokt is door de dramatische toename van het aantal executies in Iran. Alleen al in januari zijn ten minste 50 mensen geëxecuteerd.
Ondanks de verkiezingsbeloften van het regime van president Rohani leeft het Iraanse volk nog steeds in angst voor willekeurige detentie, marteling en executies, aldus de verklaring van de Canadese minister van Buitenlandse Zaken.
Canada betreurt het ontbreken van een rechtsstaat en het voortdurende schenden van de mensenrechten in Iran.