De druk op de gedetineerde dominee Kazemeini Borujerdi wordt geïntensiveerd. De speciale inlichtingendienst voor geestelijken probeert hem te dwingen het op te geven.
Naast het feit dat hij herhaaldelijk vanuit de Evin gevangenis in Teheran naar de martelkamers van Za’faranieh (Noord-Teheran) moest komen om daar ondervraagd te worden, is ook zijn familie het mikpunt van vervolging, dagvaarding en verhoor.

Hij is vele malen gemarteld en eenzaam opgesloten en was verschillende malen het doelwit van moordaanslagen.
Hij krijgt ondanks zijn slechte gezondheid geen medische zorg, noch zijn door de artsen voorgeschreven medicijnen.
Hij mag gedurende zijn acht jaar gevangenisstraf ook geen onafhankelijke advocaat raadplegen. (Mensenrechten en Democratie Activisten in Iran – 8 februari 2014)