In de centrale gevangenis van Oshnawieh hebben de autoriteiten bepaald dat de gevangenen alleen verlof krijgen op voorwaarde van deelname aan de pro-regeringsbijeenkomst van 11 februari (de herdenking van de Iraanse anti-monarchistische revolutie). Gevangenen die al eerder gevangenisverlof hebben gehad krijgen tot het einde van hun gevangenisstraf geen verlof meer, tenzij ze deelnemen aan de mars. (Kurdpa – 8 februari 2014)