23 februari 2014 – Blokkade medische zorg – belemmering voedselvoorziening – gevaar voor besmettelijke ziektes
Camp Liberty staat onder toezicht van het Iraakse leger, dat al eerder met wapengeweld tegen de Iraanse vluchtelingen is opgetreden.
De 3000 Iraanse asielzoekers die in Camp Liberty bij Bagdad worden vastgehouden hebben opnieuw een beroep gedaan op de VN om ervoor te zorgen dat er een eind gemaakt wordt aan de onderdrukking en mensenrechtenschendingen waaraan ze worden blootgesteld. Als de blokkade  op medische zorg niet onmiddellijk wordt gestopt zullen er onder de vluchtelingen in Camp Liberty meer dodelijke slachtoffers vallen.
De Iraanse ballingen in Camp Liberty zijn politieke vluchtelingen die door de VN erkend zijn als asielzoekers. Volgens het internationaal recht maken zij aanspraak op bescherming en humanitaire hulp. Toch worden de asielzoekers in Camp Liberty zonder enige juridische grond vastgehouden als in een gevangenis. Ze zijn blootgesteld aan militaire willekeur. Het Iraakse leger, waaronder het kamp ressorteert, probeert te de Iraanse ballingen uit te putten door het schenden van hun mensenrechten.

De intimidaties zijn in februari erger geworden, o.a. door het belemmeren van de medische zorg van de vluchtelingen. De ziekenboeg in Camp Liberty is niet toegerust voor de verzorging van 3000 mensen. Veel behandelingen kunnen alleen door specialisten van buiten het kamp worden uitgevoerd. Zulke medische afspraken moeten door het Iraakse leger worden goedgekeurd. Maar zelfs na goedkeuring worden veel van dergelijke afspraken met een arts onder verschillende voorwendsels door het leger vertraagd of onmogelijk gemaakt. In februari konden veel behandelingen niet plaatsvinden omdat het vervoer van de patiënten vanuit Camp Liberty naar Bagdad steeds maar weer werd uitgesteld.
De asielzoekers mogen alleen onder militaire bewaking naar medische afspraken en moeten daarvoor eerst allerlei vernederende onderzoeken ondergaan. De bewakers bemoeien zich zelfs met de behandeling en intimideren de artsen.
Het belemmeren van medische hulp is een doelbewuste intimidatie van de Iraanse ballingen. Het ontvangen van medische zorg is een legitiem recht van ieder mens. Het nalaten van medische hulp als vorm van onderdrukking is een misdaad tegen de menselijkheid.
Als verdere represaille is sinds medio februari de aanvoer van levensmiddelen voor de asielzoekers onder verschillende voorwendsels meerdere malen vertraagd door de Iraakse kampleiding.

De humanitaire crisis in Camp Liberty verergert ook omdat de kampleiding het legen van de afvalwatertanks steeds opnieuw vertraagt. Het kamp is niet aangesloten op het riool. Het afvalwater wordt in tanks verzameld en moet regelmatig worden afgevoerd. Als gevolg van het belemmeren van de afvoer en de overvolle tanks stroomt er steeds meer afvalwater uit de gammele tanks naar het woongedeelte van de vluchtelingen. Dit vormt een acuut risico op het uitbreken van besmettelijke ziektes.

De Iraanse ballingen doen er alles aan om de humanitaire situatie in Camp Liberty op eigen initiatief te verbeteren. Met de weinige middelen waarover zij beschikken leggen zij nieuwe constructies aan en voeren reparaties uit. Dit moeizame werk wordt door de kampleiding door willekeurige verboden en represailles steeds maar weer vertraagd, bemoeilijkt en belemmerd.
In Camp Liberty moeten onmiddellijk menswaardige levensomstandigheden worden gecreëerd, tot de Iraanse ballingen in veilige derde landen zijn opgenomen. Camp Liberty moet officieel worden erkend als vluchtelingenkamp van de VN vluchtelingenorganisatie. De VN moet ervoor zorgen dat de internationaal aanvaarde humanitaire regels worden gerespecteerd.