Aanvankelijk waren 5 Gonabadi derwisjen,  Reza Entesari, Amir Eslami, Mostafa Abdi, Farshid Elahi en Omid Behrouzi, begonnen met een hongerstaking in sectie 350 van de Evin gevangenis.
Zij zijn in hongerstaking gegaan uit protest dat twee derwisj patiënten zonder de voor hen noodzakelijke behandeling te hebben gekregen uit het ziekenhuis naar de gevangenis zijn teruggebracht.
De twee gevangenen, Hamid Reza Moradi en Mostafa Daneshjou, zouden wegens hart- en vaatziekten behandeld worden.
Volgens berichten moest  Hamid Reza Moradi een bypass operatie ondergaan en Mostafa Daneshjou heeft zware astma. Beide moesten naar spoedeisende zorg.
Momenteel zijn ook deze twee politieke gevangenen, evenals Afshin Karampour, die een acute nierziekte en een hernia heeft, in hongerstaking en weigeren medicatie uit protest tegen het besluit van de gevangenis.
Sinds zondagmorgen is ook Kasra Nouri, blogger en activist voor derwisjrechten, in hongerstaking in de Nezam Abad gevangenis in Shiraz. Hij vroeg de autoriteiten vorige week “af te zien van het onderdrukken van derwisjen om verdere spanningen in de samenleving te voorkomen.” Deze gewetensgevangene had verklaard dat hij in hongerstaking zou gaan als er niets gedaan werd om de zieke gevangenen derwisjen in sectie 350 van de Evin gevangenis te behandelen.
Kasra Nouri en Saleh Moradi waren vorig jaar ook al zo’n drie maanden in hongerstaking uit protest tegen de detentieomstandigheden van gevangenen derwisjen.
In de afgelopen jaren staan de Gonabadi derwisjen zwaar onder druk van de religieuze dictatuur van de mullahs en het aantal arrestaties, rechtszaken, en lange gevangenisstraffen is toegenomen.
Afgelopen juli heeft het Iraanse regime 7 van de derwisjen, die nu in hongerstaking zijn uit protest tegen het verzuim van de gevangenisambtenaren om de patiënten te laten behandelen, veroordeeld tot samen 56 jaar gevangenisstraf.
Mensenrechtenorganisaties hebben herhaaldelijk kritiek geuit op de toestand van de gevangenen Gonabadi derwisjen en hun behandeling in de gevangenis.
De Speciale VN-rapporteur voor Iran, Ahmad Shaheed, beschreef in zijn verslag van december vorig jaar aan de Derde Commissie van de Algemene Vergadering van de VN gevallen van het schenden van rechten van Gonabadi derwisjen zoals vervolging, opsluiting, en zware straffen.