15 maart 2014 – Secretaris-generaal van de VN Ban Ki Moon heeft het regime in Teheran bekritiseerd wegens het gebrek aan vooruitgang inzake mensenrechten. Ban wees op het toenemende aantal executies, de detentie van tegenstanders van het regime en discriminatie van vrouwen en minderheden.
In maart werden twee rapporten van de Verenigde Naties gepubliceerd waarin de diepe bezorgdheid van de internationale gemeenschap over de voortdurende ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran geuit wordt.

In zijn op 12 maart in Genève gepresenteerde verslag bekritiseert Ban Ki Moon, secretaris-generaal van de VN, het regime in Teheran vanwege gebrek aan vooruitgang inzake mensenrechten. Ban wees op het toenemende aantal executies, de detentie van tegenstanders van het regime en discriminatie van vrouwen en minderheden.
De secretaris-generaal van de VN toonde zich teleurgesteld door de president van het regime, Hassan Rohani, die dat ambt sinds augustus 2013 bekleedt. “De nieuwe regering heeft geen significante verbeteringen aangebracht in het verspreiden en het waarborgen van de vrijheid van meningsuiting, ondanks de beloften die tijdens zijn verkiezingscampagne en bij zijn inauguratie als president zijn gedaan,” aldus het rapport.

Het regime in Iran blijft internetsites blokkeren, persberichten censureren  en zet onwelgevallige journalisten, politieke activisten, of islamcritici willekeurig gevangen.
Ban benadrukte ook dat hij “diep bezorgd is” over het snel toenemende aantal executies. De doodstraf zou zelfs worden toegepast voor feiten die onder het internationaal recht niet vallen onder de “ernstigste misdrijven”. Bovendien werd het toepassen van marteling of geseling bij incidenten zoals alcoholgebruik bekritiseerd.
In 2013 waren er minstens 500 executies, waarvan 57 in het openbaar. Onder hen geëxecuteerd waren minstens twee tieners. Vooral in de tweede helft van vorig jaar is het aantal executies “geëscaleerd “. Deze trend zette zich door: alleen al in de eerste helft van januari 2014 waren er 40 executies.

“De nieuwe regering heeft zijn praktijken met betrekking tot de toepassing van de doodstraf niet veranderd,” klaagde Ban. Hij riep de Iraanse regime op een eind te maken aan het topassen van de doodstraf en openbare executies te verbieden.
Ook de speciale rapporteur van de VN over de situatie van de mensenrechten in Iran, Dr Ahmed Shaheed, heeft zijn  jaarverslag ingediend bij  de VN-Mensenrechtenraad. In dit rapport wordt ook de toename van grove schendingen van de mensenrechten in Iran gedocumenteerd. Deze omvatten niet alleen de executiepraktijken, maar ook het ontbreken van een rechtsstaat, discriminatie van vrouwen, etnische en religieuze minderheden en de willekeurige detentie en marteling van tegenstanders van het regime en andersdenkenden.