8 maart 2014 – Solidariteitsmanifestatie in Parijs: vrouwenbeweging voor gelijkheid, vrijheid en democratie. Solidariteit met  de1000 Iraanse vrouwelijke dissidenten in Camp Liberty in Irak!

Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag vond op 1 maart in Parijs een belangrijke manifestatie plaats, waarin aandacht werd gevraagd voor het toenemende schenden van de vrouwenrechten in Iran en andere fundamentalistisch islamitische landen. Aan  het evenement hebben talloze gerenommeerde politici en publieke persoonlijkheden, zowel als vrouwen- en mensenrechtenactivisten van de Iraanse democratische beweging deelgenomen uit Europa, de Verenigde Staten, Canada en veel islamitische landen.

In de manifestatie werd opgeroepen tot solidariteit met de vrouwen die in Iran en in de Arabische wereld zich inspannen voor de democratie en de rechten van vrouwen en tegen het islamitisch fundamentalisme, inclusief alle vrouwen in politieke gevangenschap.
In lezingen werd opgeroepen tot solidariteit en steun voor de 1000 Iraanse vrouwen die als politieke vluchtelingen in Irak asiel hebben gezocht en gedwongen gedeporteerd werden naar het mensonwaardige interneringskamp Liberty bij Bagdad. In dit kamp zijn de asielzoekers het slachtoffer van mensenrechtenschendingen, militair geweld en terreuraanslagen.

De vrouwen in Camp Liberty zijn vastberaden tegenstanders van het islamitisch fundamentalisme en zetten zich in voor democratie, mensenrechten en gelijkheid van vrouwen in Iran. Daardoor worden ze door de vrouwonvriendelijk machthebbers in Teheran met bijzonder veel haat vervolgd. Velen van hen zijn voormalige politieke gevangenen die in de gevangenissen van de mullahs de ergste martelingen hebben doorstaan.


Ingrid Betancourt, mensenrechtenactiviste en voormalig presidentskandidaat, werd in Colombia meer dan zes jaar in gegijzeld. Zij is betrokken bij de campagne voor steun aan de Iraanse asielzoekers in Irak. In Parijs deed ze opnieuw  een beroep op de wereldgemeenschap om te zorgen voor de vrijlating van de zeven Iraanse vluchtelingen, onder wie zes vrouwen, die in september 2013 door Iraakse militairen werden ontvoerd en gegijzeld. Er wordt aangenomen dat de gijzelaars in een van de beruchte martelgevangenissen van Bagdad worden vastgehouden.

Rita Süssmuth, lange tijd voorzitter van het Duitse parlement, riep op tot steun aan de in Camp Liberty geïnterneerde tegenstanders van het Iraanse regime. De asielzoekers in het kamp krijgen niet de minste  bescherming, ze kennen geen enkele zekerheid tegen het  voortdurend dreigende gevaar van een militaire aanval met bijvoorbeeld raketten.
In Parijs eisten de mensenrechtenactivisten dat de Iraanse asielzoekers in Irak onder internationale bescherming moeten komen, totdat ze in veilige derde landen zijn opgenomen. Er werd dringend opgeroe pen tot humanitaire en medische hulp aan de vluchtelingen.

Onder de deelnemers aan de manifestatie was Michele Alliot-Marie, die in vorige Franse regeringen een sleutelpositie bekleedde – onder andere als minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie.

In lezingen werd door de feministen de noodzaak onderstreept om de Iraanse democratische beweging te steunen tegen de in Iran heersende religieuze dictatuur. De tentakels van het regime in Teheran hebben al vele delen van de islamitische wereld in hun greep. Het moet voorkomen worden dat Teheran steun geeft aan islamitische fundamentalisten in andere landen teneinde de vrouwenemancipatie in islamitische landen te ondersteunen.

De deelnemers aan de manifestatie, met inbegrip van de Iraanse oppositieleider Maryam Rajavi, wezen erop dat het regime in Teheran in de wereld van vandaag het epicentrum is van terrorisme en fundamentalisme en daarmee de belangrijkste bedreiging voor de mondiale veiligheid en vrede. Zij eisten vastberaden actie van de internationale gemeenschap tegen de wrede vrouwenhaat en barbaarse mensenrechtenschendingen in Iran, alsmede tegen de vernietigende oorlogszucht waardoor  de regio in bloed gedrenkt wordt.

De Iraanse vrouwelijke bannelingen berichtten over hun ervaringen met het fundamentalistische bewind in Iran en het vrouwonvriendelijke karakter daarvan. Ze vertelden over het systematische en geïnstitutionaliseerde geweld tegen vrouwen en het schenden van hun rechten door het regime in Teheran en waarschuwden dat Rohani, de president van het regime, zich alleen gematigd voordoet om de wereldgemeenschap te misleiden. Hij heeft niets gedaan om de onderdrukking en discriminatie van Iraanse vrouwen te verlichten. Zijn opdracht is enkel en alleen maar om de religieuze heerschappij, die Iran tot slavernij heeft gebracht, in stand te houden. De sprekers uitten zich zeer kritisch over de houding van het Westen ten opzichte van Teheran. Ze noemden de westerse houding een concessiepolitiek, die Iran en zijn handlangers in andere islamitische landen in de kaart speelt, ten nadele van de meer bedachtzame moslims, vooral vrouwen.

Vrouwenactivisten uit Syrië, Palestina, Tunesië, Egypte, Jordanië, India, Canada en Australië vertelden de aanwezigen over een breed scala van problemen waarmee zij binnen hun samenleving geconfronteerd worden. Het luidst werd echter geprotesteerd tegen het islamitisch fundamentalisme.

Bij de deelnemers aan de manifestatie waren :

  • Kim Campbell, voormalig Canadese eerste minister
  • Linda Chavez, voormalig directeur public relations van het Witte Huis
  • Carmen Quintanilla, voorzitter van het vrouwencomité van het Spaanse parlement
  • Phumla Mandela, Zuid- Afrikaans vrouwenrechtenactiviste en dochter van Nelson Mandela
  • Nontombi Tutu, mensenrechtenactiviste en dochter van de Zuid-Afrikaanse Nobelprijswinnaar Desmond Tutu
  • Anissa Boumedienne, islam-deskundige en voormalig First Lady van Algerije
  • Christine Ockrent, politicologe en prominent journaliste van de Franse TV
  • Aude de Thuin, oprichter en voorzitter van het Vrouwenforum voor Economie en Maatschappij
  • evenals parlementsleden uit vele Europese en Arabische landen.