30 maart 2014 – Het Iraakse leger past een medische blokkade toe om de Iraanse ballingen in Camp Liberty te onderdrukken. Het beschikbaar stellen van medische zorg, hetgeen een legitiem recht van iedere mens is, wordt steeds maar weer vertraagd of onmogelijk gemaakt door de Iraakse kampleiding. Het onthouden van medische zorg in het kader van onderdrukking geldt als een misdaad tegen de menselijkheid.

Verschillende Nobelprijswinnaars voor de Geneeskunde, onder wie de Brits-Amerikaanse biochemicus professor Richard John Roberts en de Duitse arts Professor Harald  Zur Hausen (foto rechts), hebben een beroep gedaan op de Verenigde Naties en de Verenigde Staten, om de Iraanse asielzoekers in Camp Liberty (Irak) te beschermen en ervoor te zorgen dat er een eind komt aan de mensenrechtenschendingen en het onderdrukken van de vluchtelingen.

In het detentiecentrum Camp Liberty bij Bagdad verkeren 3.000 Iraanse asielzoekers, van wie 1.000 vrouwen, in levensgevaar. Door militair geweld en terreuraanslagen zijn er in Irak al 116 Iraanse vluchtelingen omgekomen en raakten nog eens honderden gewond. Tegelijkertijd worden de Iraanse ballingen blootgesteld aan ernstige repressie en mensenrechtenschendingen.

Camp Liberty bij Bagdad: vluchtelingenkamp onder toezicht van Iraakse militairen

Het onderdrukken van de Iraanse ballingen in Camp Liberty door het Iraakse leger gebeurt ook door middel van een medische blokkade. Het krijgen van medische zorg, hetgeen een legitiem recht van iedere mens is, wordt steeds weer door de Iraakse kampleiding vertraagd of onmogelijk gemaakt. Het onthouden van medische zorg in het kader van onderdrukking geldt als een misdaad tegen de menselijkheid.
De Nobelprijswinnaars wezen erop dat de Iraanse ballingen in Camp Liberty de status is toegekend van “volgens de Vierde Conventie van Genève internationaal beschermde personen”. Deze status geeft aan dat de internationale gemeenschap op grond van het internationaal recht verplicht is om hen te beschermen. “We roepen op tot spoedmaatregelen om de bescherming van de Iraanse vluchtelingen te waarborgen en de Iraakse regering ertoe te bewegen hun rechten te respecteren.”
Mensenrechtenactivisten in verschillende landen zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat er in Camp Liberty menswaardige leefomstandigheden worden gecreëerd totdat de Iraanse ballingen zijn opgenomen in veilige derde landen. Camp Liberty moet officieel worden erkend als een vluchtelingenkamp van de VN vluchtelingenorganisatie. De VN moet ervoor zorgen dat daar de internationaal aanvaarde humanitaire regels gerespecteerd worden. Het kamp moet toegankelijk worden voor mensenrechtenwaarnemers.