24 maart 2014 – Door militair geweld en terreuraanslagen zijn in Irak al 116 Iraanse vluchtelingen omgekomen en raakten nog eens honderden gewond. Gezien het feit dat er geen internationaal onderzoek naar deze aanvallen op de weerloze burgers is uitgevoerd, worden de Iraakse huurlingen van het regime in Teheran alleen  maar aangemoedigd om nog meer bloedbaden onder de Iraanse ballingen aan te richten.

Gerenommeerde mensenrechtendeskundigen van de VN hebben in Genève gewaarschuwd voor een dreigende massamoord op 3000 Iraanse asielzoekers, waaronder 1000 vrouwen, in Camp Liberty bij Bagdad. In het kamp lopen de Iraanse ballingen constant het risico om slachtoffer te worden van militaire aanvallen en terreuraanslagen. Tegelijkertijd worden ze blootgesteld aan ernstige onderdrukking en mensenrechtenschendingen.
Prof.dr.ir. Alfred Zayas (foto ), de speciale rapporteur van de VN inzake de bevordering van een democratische en rechtvaardige internationale orde, riep op tot een onmiddellijk internationaal onderzoek naar het schenden van de mensenrechten van de Iraanse asielzoekers in Camp Liberty.

Camp Liberty bij Bagdad : mensenrechtenschendingen en terreur tegen Iraanse asielzoekers
Professor Zayas deed een beroep op de Verenigde Naties om een onafhankelijk onderzoek naar het bloedbad op 1 september 2013 onder Iraanse vluchtelingen in de nederzetting Ashraf  (ten noorden van Bagdad) uit te voeren. Bij dit bloedbad werden 52 Iraanse vluchtelingen door Iraakse doodseskaders doodgeschoten. Tijdens de gewapende aanval op Ashraf werden tevens zeven Iraanse asielzoekers door Iraakse soldaten ontvoerd  en gegijzeld. De zeven gijzelaars, waaronder zes vrouwen, worden sindsdien vermist.
“Dergelijke zware misdrijven, waarvoor niemand ter verantwoording geroepen wordt, vormen een schending van talrijke internationale verdragen en zijn een aanslag op de rechtsstaat. Ik doe een beroep op de VN-Mensenrechtenraad en de Hoge Commissaris voor de mensenrechten, om zich in te zetten voor een onderzoek naar deze ernstige tot op heden voortdurende mensenrechtenschendingen.”
De Geneefse sociologieprofessor Jean Ziegler (foto), die tot 2008 de speciale rapporteur van de VN was voor het mensenrecht op voedsel en daarna lid van het Raadgevend Comité van de VN Mensenrechtenraad, veroordeelde de repressie, die door het Iraakse leger wordt uitgeoefend op de Iraanse ballingen, scherp.

 

De Iraanse ballingen in Camp Liberty zijn politieke vluchtelingen. Volgens het internationaal recht kunnen zij aanspraak maken op bescherming en humanitaire hulp. Toch worden de asielzoekers in Camp Liberty zonder enige juridische grondslag vastgehouden als in een gevangenis en worden zij blootgesteld aan militair despotisme. Het regime in Teheran en hun Iraakse bondgenoten voeren een vernietigingscampagne tegen de Iraanse oppositie. Tegelijkertijd saboteert de leiding in Teheran de opname van de Iraanse ballingen uit Camp Liberty in veilige derde landen herhaaldelijk door middel van politieke druk en bedreigingen.
De onderdrukking en de mensenrechtenschendingen van de Iraanse ballingen in Camp Liberty zijn in maart weer toegenomen. De medische verzorging van vluchtelingen wordt belemmerd, ziekenvervoer naar Bagdad wordt opgehouden. Sinds begin maart wordt de levering van levensmiddelen en medicijnen voor de asielzoeker door het Iraakse leger onder verschillende voorwendsels herhaaldelijk vertraagd en gedwarsboomd. Die leveringen worden niet in het kamp toegelaten, hoewel er al een groot gebrek is aan de noodzakelijke hulpgoederen.
Prof Jean Ziegler verklaarde dat het volgens de Vierde Conventie van Genève verboden is om een vluchtelingenbevolking opzettelijk te laten verhongeren met onderdrukking als doel, en beschreef de blokkade van het Iraakse leger in Camp Liberty als een oorlogsmisdaad tegen de asielzoekers.